Změna organizace screeningového programu od 1. 1. 2022

21. 12. 2021 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Od 1. ledna 2022 dochází k zásadním změnám organizace screeningu karcinomu prsu v České republice. Ve Věstníku č. 14/2021 MZ ČR byla právě publikována „Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu“. Na základě této výzvy se musí všechna stávající screeningová pracoviště přihlásit.

Změna organizace screeningového programu od 1. 1. 2022

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Podle zákona č. 371/2021 Sb. budou muset poskytovatelé mamárního screeningu mít „status screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu“, který bude udělován na dobu pěti let. Na tuto skutečnost upozorňoval již v listopadu 2021 prof. Daneš v rámci konference Datový audit mamografického screeningu v praxi. Stáhněte si celou prezentaci prof. Daneše na toto téma ( PDF soubor, 356 kB).

Výzva byla právě publikována ve Věstníku č. 14/2021 MZ ČR ( PDF soubor, 8.8 MB) na str. 188–195.

Klíčová slova: legislativa, mamografický screening, akreditovaná pracoviště

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU