Mamární multidisciplinární workshop (Praha, 17. 5. 2018)

14. 2. 2018 | Mammacentrum MEDICON


Mammacentrum MEDICON a Spolek přátel medicíny a umění Vás srdečně zvou na mamární multidisciplinární workshop zaměřený na nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu. Workshop je pořádán pod záštitou České radiologické společnosti ČLS JEP a bude se konat ve čtvrtek 17. května 2018 v Akademii věd České republiky (Národní 3, Praha 1).

Mamární multidisciplinární workshop (Praha, 17. 5. 2018)

Obrázek: Mammacentrum MEDICON

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena kredity. Akce je akreditovaná Českou radiologickou společností ČLS JEP. Odborným garantem akce je MUDr. Regina Šírová.

  • On-line registraci najdete na http://www.spolekmediciny.cz/odborna-cast
  • Bližší informace, včetně anotací k přednáškám najdete na http://www.spolekmediciny.cz. Základní informace o workshopu najdete v přiloženém letáku ( PDF soubor, 776 kB)
  • Účastnický poplatek činí 1 200 Kč s DPH a zahrnuje vstup na konferenci, podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference, včetně oběda.
  • Číslo účtu: 2110359128/2700, VS: 17052018 (do zprávy pro příjemce prosíme uveďte jméno účastníka).

Klíčová slova: mamární multidisciplinární workshop, nádorová onemocnění prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU