Technika značení mamárních tumorů (Praha, 10. 6. 2022)

24. 3. 2022 | T.E.O. Consulting s.r.o.


Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Olomouc a T.E.O. Consulting s.r.o. Vás srdečně zvou na 6. ročník multioborové odborné konference, tentokrát na téma „Technika značení mamárních tumorů“. Konference je určena pro lékaře a radiologické asistenty a bude se konat v pátek 10. června 2022 v Ústavu radiační onkologie FN Bulovka (Na Truhlářce 100/66), Praha 8 – Libeň).

Technika značení mamárních tumorů (Praha, 10. 6. 2022)

Obrázek: T.E.O. Consulting s.r.o.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 5 kredity. Odborným garantem akce je MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA.

Klíčová slova: nádorová onemocnění prsu, značení mamárních tumorů

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU