Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 5

Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

Volné dílo, odkaz Herceptin (trastuzumab) je indikován těm pacientkám s rakovinou prsu, u nichž je potvrzena vysoká konc... trastuzumab, rakovina prsu, HER2-pozitivní karcinom prsu, HER2-negativní karcinom prsu, a...

Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

jsou léčeny antracyklinovými antibiotiky nebo trastuzumabem, mohou srdečními potížemi trpět častěji, než se zdálo z předchozích studií. V... vyhodnotila reálnou spotřebu antracyklinů a trastuzumabu v klinické praxi a vzájemnou souvislost se srdečním selháním a kardi... srdeční selhání, kardiomyopatie, antracykliny, trastuzumab...

Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?

významně podíleli např. na vývoji tamoxifenu a trastuzumabu (Herceptin®), které jsou dnes běžně používány v klinické praxi a zachránily ži...

Slibná trojkombinace v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

s HER2-pozitivním karcinomem prsu pomocí trastuzumabu (Herceptin®) a docetaxelu (Taxotere®) je ještě účinnější, pokud se k těmto lék... lepší ve skupině pacientek léčených kombinací trastuzumabu, docetaxelu a pertuzumabu ve srovnání se skupinou pacientek léčených komb... karcinom prsu, trastuzumab, docetaxel, pertuzumab, patologická kompletní o...

Adjuvantní léčba HER-2 pozitivního karcinomu prsu: neantracyklinový režim je bezpečnější

chemoterapie a trastuzumabu (Herceptinu) při léčbě agresivních nádorů v časném stadiu může prodloužit přež... Bylo zjištěno, že kombinace doxorubicinu a trastuzumabu způsobuje trvalé poškození srdce. Záměrem autorů bylo vyhodnotit účinnost a be... pozitivní karcinom prsu, trastuzumab...