Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

11. 9. 2015 | vesmir.cz


V červencovém čísle časopisu Vesmír vyšel text doc. RNDr. L. Pecna naznačující, že v souvislosti se zlepšujícími se výsledky léčby nádorů prsu začnou převažovat negativa mamárního screeningu a že by bylo třeba připravit se na to, že éra preventivního vyšetření na mamografu zřejmě končí [1]. S tvrzením autora, že se mění pohled na smysl pravidelného mamografického vyšetření, nelze souhlasit. Ve skutečnosti je konsensuální postoj nejvýznamnějších expertů stálý: přínosy mamografického vyšetřování zřetelně převažují nad jeho riziky. V zářijovém čísle Vesmíru byla publikována reakce prof. Vyzuly a jeho spoluautorů [2].

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Autor fotografie: Marketapos – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Odkaz)

O převaze přínosů mamografického screeningu nad jeho riziky se naposledy vyjádřil expertní panel svolaný Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC). Zpráva o závěrech tohoto panelu byla vydána v červnu 2015 v časopise New England Journal of Medicine (viz článek Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky). Důvodem pro svolání tohoto panelu byly právě pochybnosti, které vznikly v důsledku zlepšení výsledků léčby karcinomu prsu ohledně přínosu screeningu, a pochybnosti o čistém přínosu screeningu karcinomu prsu s ohledem na existenci tzv. falešných diagnóz (anglicky overdiagnosis).

Celou reakci prof. Vyzuly a kol. si můžete přečíst v on-line verzi časopisu Vesmír.

Reference

  1. Pecen L. Mamární screening: Odzvoněno? Vesmír 2015; 94(7): 408–409.
  2. Vyzula R, Dušek L, Májek O. Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“ Vesmír 2015; 94(9): 500–501.

Klíčová slova: mamografický screening, přínosy, rizika, overdiagnosis