Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 5

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

těsně následuje karcinom prsu u žen (11,6 %), karcinom prostaty u mužů (7,1 %) a kolorektální karcinom (6.1 %). Co se týče mortality, druhou ne... plic, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom...

Konzumace potravin s nízkou výživovou kvalitou je spojena s vyšším rizikem vzniku zhoubného nádoru

nejčastější byly karcinom prsu (12 063 případů), karcinom prostaty (6 745 případů) a kolorektální karcinom (5 806 případů). Výzkumníci pak způsobu...

Odstartovaly nové preventivní programy

diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom prostaty...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

diabetes mellitus, bronchogenní karcinom, karcinom prostaty...