Axilární lymfadenopatie v době očkování proti COVID-19: deset doporučení EUSOBI

18. 1. 2022 | Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD)


Jednostranná axilární lymfadenopatie je častým mírným nežádoucím účinkem očkování vakcínou proti onemocnění COVID-19. EUSOBI (European Society of Breast Imaging) navrhla deset doporučení, jejichž účelem je jednak standardizace léčby tohoto stavu, jednak omezení zbytečně prováděných zobrazovacích vyšetření a invazivních zákroků [1].

Axilární lymfadenopatie v době očkování proti COVID-19: deset doporučení EUSOBI

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Stručné shrnutí nejnovějších doporučení EUSOBI:

 1. U pacientek s předchozí anamnézou karcinomu prsu by mělo být očkování provedeno do kontralaterální paže nebo do stehna.
 2. Měly by být shromažďovány údaje o očkování u všech pacientek odeslaných do mamografických screeningových center, včetně pacientek podstupujících staging karcinomu prsu a následná zobrazovací vyšetření.
 3. Zobrazovací vyšetření prsu by mělo být prováděno přednostně před očkováním, nebo nejméně 12 týdnů po poslední dávce vakcíny.
 4. U pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu by měly být uplatňovány standardní zobrazovací protokoly, a to bez ohledu na stav očkování.
 5. Ve všech případech axilární lymfadenopatie, ať již symptomatické nebo zjištěné zobrazovacími metodami, by před očkováním nebo alespoň 12 týdnů po něm měly být vhodnými zobrazovacími metodami vyšetřeny kontralaterální axila i oba prsy, aby byla vyloučena malignita.
 6. V případě axilární lymfadenopatie kontralaterální k očkované straně by mělo být provedeno standardní vyšetření.
 7. U pacientek bez anamnézy karcinomu prsu a bez podezřelých nálezů na zobrazovacích metodách prsu lze lymfadenopatii pouze ipsilaterálně ke straně očkování během 12 týdnů po očkování považovat za benigní nebo pravděpodobně benigní, v závislosti na klinickém kontextu.
 8. U pacientek bez anamnézy karcinomu prsu vyžaduje postvakcinační lymfadenopatie spojená s podezřelým nálezem v prsu standardní vyšetření, včetně případné biopsie.
 9. U pacientek s anamnézou karcinomu prsu by postvakcinační lymfadenopatie měla být interpretována a případně dále řešena s ohledem na časový odstup od očkování a celkové riziko uzlinových metastáz.
 10. Složité nebo nejasné případy by měl řešit multidisciplinární tým.

Kompletní znění nejnovějších doporučení najdete v článku, který byl v srpnu 2021 publikován v odborném časopise Insights into Imaging [1].

Reference

 1. Schiaffino S, Pinker K, et al. Axillary lymphadenopathy at the time of COVID-19 vaccination: ten recommendations from the European Society of Breast Imaging (EUSOBI). Insights into Imaging 2021. doi: 10.1186/s13244-021-01062-x

Klíčová slova: axila, lymfadenopatie, COVID-19, očkování

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU