Američané odhalili geny, které umožňují šíření nádorových buněk z prsu do mozku

7. 5. 2009 | Cancer Research UK


Američtí vědci objasnili způsob, jakým se rakovinné buňky z karcinomu prsu šíří přes hematoencefalickou bariéru do mozku. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Nature [1].

Američané odhalili geny, které umožňují šíření nádorových buněk z prsu do mozku

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Američané odhalili úlohu tří genů, které se na tomto procesu podílejí, a doufají, že jejich výzkum by mohl vést k vývoji nových léků, které by zabránily šíření rakovinných buněk do mozku.

Vědci odebrali několika pacientkám s pokročilým karcinomem prsu vzorky nádorové tkáně a implantovali je myším. Potom sledovali, jak rakovinné buňky putovaly do mozku zvířat. Následně odebrali vzorky nádorových buněk z mozku myší a zkoumaly, které geny v nich byly "zapnuty" nebo "vypnuty". Tyto výsledky potom porovnali s výsledky buněk, které se do mozku nerozšířily - a zjistili, že geny označované jako COX2 a HB-EGF zřejmě usnadňují šíření nádorových buněk krevním řečištěm do mozku. Zcela zásadním zjištěním však bylo to, že další gen, označovaný jako ST6GALNAC5, zřejmě umožňuje nádorovým buňkám "odemknout" ochrannou hematoencefalickou bariéru a proniknout do mozku. V rakovinných buňkách, které pronikly do mozku, byl tento gen "zapnut". Výzkumníci se domnívají, že díky tomuto genu si nádorové buňky vytvoří zvláštní obal, který jim umožní překonat hematoencefalickou bariéru.

Dr. Joan Massagué je vedoucím projektu nazvaného Cancer Biology and Genetics Program, který probíhá v americkém Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre (MSKCC), a zároveň působí jako výzkumník na marylandském Howard Hughes Medical Institute. Dr. Massagué výsledky studie okomentoval následovně: "Náš výzkum objasnil, že tyto tři geny jsou rozhodující pro způsob, jakým se nádorové buňky uvolní; a jakmile se tyto buňky již pohybují v krevním oběhu, tyto geny určují, ve kterém místě buňky zaútočí. Výsledky naší studie upozorňují na to, že při vzniku mozkových metastáz hraje důležitou úlohu struktura buněčného povrchu; tento poznatek může být významný pro vývoj nových léků, které budou bránit interakcím nádorových buněk s hematoencefalickou bariérou."

Pokud by se podařilo zabránit vzniku sekundárních nádorů mozku, znamenalo by to průlomový objev v onkologii. Zhruba u 10% pacientek s metastatickým karcinomem prsu se nádor šíří do mozku, a jejich další prognóza pak může být velmi špatná.

Liz Bakerová z britské organizace Cancer Research UK k výsledkům studie poznamenala: "Ačkoli je tento výzkum je teprve na začátku a probíhal pouze na myších, mohl by významně ovlivnit léčbu rakoviny prsu v budoucnosti. Metastázy jsou nejobtížněji zvladatelnou součástí nádorových onemocnění, proto má tento výzkum obrovský potenciál."

Významný britský onkolog, profesor Sir David Lane, neskrýval nadšení: "Je to fantastická studie. Ukazuje nám jeden ze způsobů, jakým se buňky karcinomu prsu mohou šířit do mozku. Geny, které Američané identifikovali, by se mohly stát vhodným cílem pro nová i již existující léčiva. Onkologům tak svítá naděje, že by se dalo zabránit tomuto konkrétnímu typu metastáz."

Reference

  1. Bos PD, Zhang XH, et al. Genes that mediate breast cancer metastasis to the brain. Nature 2009; 459(7249):1005–1009. doi: 10.1038/nature08021

Klíčová slova: hematoencefalická bariéra, metastázy, rakovina prsu