Mamologické sympozium Olomouc 2021

21. 4. 2021 | Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Bulovka


Radiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Bulovka pořádají mamologické sympozium, jehož součástí jsou i praktické ukázky vakuových exstirpací a možnost vyzkoušet si provedení těchto výkonů na fantomech.

Mamologické sympozium Olomouc 2021

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Sympozium je plánováno na 28. května 2021 v Olomouci. V případě nepříznivé epidemiologické situace by se termín posunul o dva týdny (na 5. června 2021).

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

  • Místo konání: Moresova posluchárna, Fakultní nemocnice Olomouc
  • Výše účastnického poplatku: 500 Kč
  • Přihlašování: elektronicky na webu Radiologické společnosti ČLS JEP (na tomto odkazu najdete rovněž aktuální pozvánku i program sympozia)

Klíčová slova: mamologie, vakuová exstirpace, vakuová biopsie, mikrokalcifikace