Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

bez prokázané genové mutace, u nichž je vzhledem k rodinné a osobní anamnéze riziko vzniku zhoubného nádo...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

abnormity v osobní anamnéze (nosička mutace BRCA, Lynchův sy atd) Z91.8 – jiné určené rizikové faktory, nezařazené jinde,...


Počet nalezených aktualit: 12

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

stres, nevhodná strava, dědičnost, tedy genová mutace, hormonální stimulace, předchozí léčba zářením na oblast mezihrudí nebo prsou. ...

CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

vyvinuli krevní test, který vyhodnocuje nejen mutace v 16 genech, u nichž je známa souvislost se vznikem zhoubných nádorů (ZN), ale ...

Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

navíc cirkulující DNA obsahuje genetické mutace, které jsou specifické pro daný nádor; takové fragmenty DNA se pak označují jak...

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

výzkum možná pomůže odhalit nové genetické mutace, které vysvětlí nahromadění několika typů rakoviny v jedné rodině,“ uvedla dr. ...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

nádoru. Došli přitom k závěru, že náhodné mutace (nebo lidově řečeno „smůla“) „z velké části přispívají ke vzniku zhoubných nádo...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

prsu 30% a vyšším; u těchto žen je prokázána mutace v genech BRCA nebo TP53, a jejich riziko vzniku onemocnění může dosahovat až 85...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

a i pro případy, kdy dotyční nejsou nositeli mutace v genech BRCA1 a... rokem věku, a u kterých byly provedeny testy na mutace genů BRCA1 a BRCA2. Vědci nejprve vyloučili rodiny, u kterých byly nalezeny ...

Vědci purifikovali protein produkovaný genem BRCA2

nádoru.“ Gen BRCA2 byl objeven v roce 1994. Mutace v BRCA2 jsou spojovány zhruba s polovinou všech případů familiárního karcinomu ...

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

Nicméně dosud není zcela jasné, jestli tato mutace ohrožuje nádorem prsu i muže, převážně kvůli malému počtu studií a tomu, že pub...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

prsu a vaječníků. Předpokládá se, že tyto mutace způsobují asi 2–5 % všech nádorových onemocnění prsu a zhruba 5–15 % případů ra...

Prevence rakoviny prsu

Přibližně 400 z nich jsou nositelkami nebezpečné mutace BRCA. Nejen na to teď upozorňuje osvětová kampaň „Růžový říjen“.... mamografický screening, prevence, BRCA1, BRCA2, mutace...