Vyhledávání


Nenalezeny žádné stránky s požadovaným obsahem


Počet nalezených aktualit: 14

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

expozici tabákovému kouři, tedy pasivnímu kouření,“ konstatoval dr. Freddie Bray, který v rámci IARC vede oddělení nazvané Sectio...

Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

preventabilní příčinou vzniku rakoviny hned po kouření a je prokazatelně spojena s 13 různými typy zhoubných nádorů, včetně kolorek...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

dalším kroku adjustováno na vliv věku, pohlaví, kouření, konzumace alkoholu, stravy, vzdělání, rasy/etnika a indexu tělesné hmotnosti (...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou... které po diagnóze zhoubného nádoru skoncovaly s kouřením, mají o 33 % nižší riziko úmrtí na toto onemocnění ve srovnání s pacientkami, ... studie by pro ně měly být dalším důvodem, proč s kouřením přestat.“ Výsledky pocházejí z Collaborative Breast Cancer and Women’s Long... kouření, rakovina prsu,...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

z poslední doby, které hodnotily vztah mezi kouřením a vznikem rakoviny prsu u mladých žen, dospěla k závěru, že kouření opravdu zv... kouření, riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní k...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

aktivita naopak působí protektivně. Ačkoli kouření není silným rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu, je silně asociováno s ... index tělesné hmotnosti, alkoholické nápoje, kouření, nedostatek tělesné aktivity, menopauzální hormonální léčba, karcinom prsu, mol...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny ... Cancer Society, ACS) podpořily hypotézu, že kouření souvisí se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu – zvláště pak u žen, které zač... souvislost mezi aktivním kouřením cigaret a rizikem vzniku rakoviny prsu je i nadále poněkud kontroverzní. Ač... vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onkologická sp...

Pracovní stres nesouvisí s rizikem vzniku rakoviny, tvrdí autoři evropské studie

stres vést k nezdravému životnímu stylu, jako je kouření, přejídání či nadměrné pití – a u těchto faktorů existují jasné důkazy o zvýšen...

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

vaječníků), index tělesné hmotnosti (BMI), kouření, konzumaci alkoholu a reprodukční faktory. Bylo zjištěno, že největší vliv n...

Vazba nikotinu na receptor přímo podporuje růst nádorů prsu

receptor (nAChR) podporuje závislost na kouření. Ze studie tchajwanských vědců, která byla on-line publikována 23. srpna v odbo... By Ataly - Own work, CC BY-SA 3.0, Link Kouření je známým rizikovým faktorem pro širokou škálu nádorových onemocnění, přičemž z... kouření, nikotinový acetylcholinový receptor, rakovina p...

Izolace a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

– například přejídání, nadměrnému pití či kouření,“ vysvětlil Ed Yong. Reference Hermes GL, Delgado B, et al. ...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

ukončení, vyšší věk při prvním porodu, obezita, kouření nebo nedostatek pohybu. Pokud žena narazí na cokoli, co na prsech nikdy n...