Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 2

Prevence rakoviny prsu ve vysílání České televize

proti rakovině prsu 2. 2. 2016: Adresné zvaní na prohlídky Reportáže v roce 2015 16. 4. 2015: Hy...

Test2

proti rakovině prsu 2. 2. 2016: Adresné zvaní na prohlídky Reportáže v roce 2015 16. 4. 2015: Hy...


Počet nalezených aktualit: 17

Preventivní prohlídky kvůli rakovině

karcinom děložního hrdla, screeningové programy, adresné zvaní...

Kampaň proti rakovině

cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děl... vyšetření pozvány přes 2 miliony českých občanů. Adresné zvaní v rámci programů screeningu zhoubných nádorů bylo zahájeno v lednu 2014. Cílem ... cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ...

Adresné zvaní na prohlídky

Adresné zvaní na... cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné ...

Dvanáct let mamografického screeningu v ČR: doháníme vyspělé evropské země

značně zvyšuje komfort klientek. Sympozium Adresné zvaní do screeningových programů Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a ...

13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

kvality v roce 2014, PDF soubor, 1,2 MB). Adresné zvaní do screeningových programů v ČR Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., z Ins...

14 let mamografického screeningu v ČR: jak motivovat k účasti ještě více žen?

historii programu), kdy bylo oficiálně zahájeno adresné zvaní. Zde je však třeba konstatovat, že počet vyšetření v čase dlouhodobě roste. Výj...

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník

prevence, adresné zvaní, screeningové programy, karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, kolorektální k...

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. V nejnovějším čísl... adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nád... 1. ledna 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku ... a odpověďmi na ně. Otevřít ( online) Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní po... adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní po... České republice bude od ledna 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, te... Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc. Adresné zvaní uvádějí přední čeští odborníci již dlouhou dobu jako jedinou možnou cestu ke zv... adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

lednu 2014 bude v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screen... základních částí. Již v lednu bude zahájeno tzv. adresné zvaní, na němž participují všechny zdravotní pojišťovny. Právě ty by měly oslovovat v... adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onko...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

programy, jejichž nedílnou součástí je adresné zvaní občanů ke screeningu a velmi pokročilé datové zázemí s komplexním systémem zaji...

Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

z dat NRHZS, je i procento žen, které reagují na adresné zvaní. Dr. Májek konstatoval, že na první adresné zvaní reaguje přibližně 40 % žen, p...

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky

tlustého střeva a konečníku, podporovat adresné zvaní na tato vyšetření.“ To vše se nakonec podařilo. Patnáct let Národního onkologic...