Zablokování genu možná dokáže zabránit recidivě karcinomu prsu a prodloužit přežití

5. 8. 2010 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Vědci z britské organizace Cancer Research UK zjistili, že gen označovaný jako POLQ je spojen s osminásobně vyšším rizikem recidivy karcinomu prsu. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise OncoTarget [1]. Autoři studie se domnívají, že kdyby byly k dispozici léky, které by blokovaly POLQ, dalo by se zabránit recidivě onemocnění a tím prodloužit přežití pacientek.

Zablokování genu možná dokáže zabránit recidivě karcinomu prsu a prodloužit přežití

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Vědci z Grayova ústavu pro radiační onkologii a biologii (Gray Institute for Radiation Oncology and Biology) při Oxfordské univerzitě zkoumali údaje o 279 pacientkách, u kterých byla na začátku 90. let diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu. Došli přitom k závěru, že nadměrná exprese genu POLQ je spojena s výrazně vyšším rizikem recidivy onemocnění.

Výzkumný tým si ověřil správnost těchto výsledků tím, že prozkoumal genetické údaje z několika dalších studií, které se zabývaly pacientkami s rakovinou prsu. Celkem tak bylo bráno v úvahu více než 800 pacientek z Velké Británie, Nizozemska a Švédska.

Profesor Gillies McKenna, který je ředitelem Grayova ústavu, vysvětlil: „Tento výzkum je velmi důležitý, neboť nám poskytl důkaz, že gen POLQ by mohl být velmi atraktivním cílem pro vývoj specifického léku. Ve většině zdravých tkání není POLQ "zapnut": proto je možné, že kdyby existovaly léky pro zablokování tohoto genu, nádory by byly responzivnější vůči radioterapii či chemoterapii, zatímco vedlejší efekty způsobené zdravým tkáním by nebyly tak výrazné. Léky, které zablokují POLQ, možná dokážou zvrátit dosud velmi špatné hodnoty přežití, které souvisí s nadměrnou expresí tohoto genu.“

Zatím není jasné, proč zrovna POLQ souvisí se špatnou prognózou ohledně přežití. Je ale možné, že kvůli expresi POLQ jsou nádorové buňky rezistentní vůči některým léčebným postupům (jako je radioterapie), které jsou často nezbytné pro léčbu pacientek s raným stadiem karcinomu prsu. Dále je možné, že POLQ umožňuje nádorovým buňkám, aby se chovaly agresivněji než nádory, které tento gen neexprimují.

Dr. Lesley Walkerová z Cancer Research UK k výsledkům studie dodala: „Díky tomuto základnímu výzkumu, který zkoumá genetické příčiny rakoviny prsu, získáváme nové poznatky, jakou cestou by se měl ubírat vývoj léčiv, abychom v budoucnosti prodloužili přežití pacientek a úspěšně bojovali proti tomuto onemocnění.“

Reference

  1. Higgins GS, Harris AL, et al. Overexpression of POLQ confers a poor prognosis in early breast cancer patients. Oncotarget 2010; 1(3): 175–184. doi: 10.18632/oncotarget.124.

Klíčová slova: gen POLQ, rakovina prsu