Koronavirus: obecné informace a doporučení

19. 3. 2020 | loono.cz


Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro dvě podčeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí, a to s různým stupněm závažnosti.

Koronavirus: obecné informace a doporučení

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Coronavirus disease 2019, zkráceně „COVID-19“, je označení pro infekci způsobenou specifickým virem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wuhanu v Číně.

Stáhněte si brožurku určenou široké veřejnosti, kterou připravili lidé z Loono*.

Ke stažení


* Loono je tým lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří se snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o prevenci. Loono pořádá workshopy ve školách a firmách, organizuje panelové diskuse na lékařská témata, vzdělává veřejnost skrze web a sociální sítě, dodává edukační materiály do ordinací, natáčí vlastní podcast a píše blog, a v neposlední řadě poskytuje online poradenství.

Klíčová slova: koronavirus, COVID-19

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU