MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro veřejnost

Na této stránce jsou zveřejňovány převážně aktuality o rakovině prsu a mamografickém screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska KOMD ani AMA-CZ.


Rakovina prsu Rakovina prsu Mamografický screening v ČR Mamografický
screening v ČR
Samovyšetření prsu
a seznam screeningových center
(pro Android a iPhone)

Termografie nemůže nahradit ve screeningu mamografii

Na internetu se šíří poplašná zpráva, že mamografy způsobují rakovinu a že lepší vyšetřovací metodou je termografie. Jaký je názor předních českých odborníků, kteří se zabývají diagnostikou zhoubných nádorů prsu?


Původní znění poplašné zprávy (v různých verzích se může mírně lišit):

„Nedávno jsme si připomínali světový den rakoviny. Média opět přišla se zprávami o tom, jak je důležitá prevence a jaké možnosti v rámci ní máte. Co vám však už neřekli, jsou důležitá fakta o tom, že příčinou mnoha onkologických onemocnění mohou být dokonce i některé vyšetřovací metody, které mají rakovině v první řadě předcházet. Mezi jedno z nejnebezpečnějších vyšetření, které může vyvolat rakovinu, patří právě tak často propagovaný mamograf. Pojďme se proto podívat na to, co si o této problematice myslí lékař Dr. Ben Johnson…

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu. Mamografy způsobují rakovinu. Tečka. Mamografy nejsou pro ženy zdravé a neměly by se proto podrobovat tomuto vyšetření. Je to nad slunce jasnější, bylo to dokonce publikováno i v odborné literatuře. Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“. Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu. Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu. Tečka.

Ty Bollinger (reportér): Takže screeningová technika, kterou používáme, v podstatě primární metoda na detekci rakoviny prsu, rakovinu ve skutečnosti sama způsobuje?

Dr. Ben Johnson: Bez pochyb. Mamograf je hrozný test. Stlačení ženského prsu a jeho následné ozáření rakovinu vyvolávající radiací – je to tak necitlivé. A nepřesné...“

Vyjádření odborníků:

„V poslední době se množí spamy, které zásadně zpochybňují screeningovou mamografii a doporučují ji nahradit údajně lepší a bezpečnější termografií. Musíme konstatovat, že jde o zásadně nepravdivou informaci, která je šířena nejspíše jen ze zištných důvodů. V odborném písemnictví neexistuje žádný věrohodný důkaz pro tvrzení, že je termografie vhodná pro zjišťování nádorů v počátečním stadiu. Menší nádory uvnitř žlázy se ani z podstaty metody nemohou projevit změnou teploty na povrchu prsu a tuto metodu proto žádná z vyspělých zemí v populačním screeningu ani v diagnostice rutinně nepoužívá. Naproti tomu mamografický screening probíhá ve většině zemí Evropy a je jediným postupem, který umožňuje snížit až o 35 % úmrtnost na rakovinu prsu. Také v nových doporučeních Evropské komise, které se připravují v rámci projektu nové Iniciativy Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (European Commission Initiative on Breast Cancer, ECIBC) s ohledem na medicínu založené na důkazech, se s digitální mamografií jako základní preventivní metodou počítá. Díky úspěšnému mamografickému screeningovému programu a časnějšímu zjišťování nádorů prsu klesá i přes zvyšující se počet nových případů úmrtnost na toto onemocnění i u nás (viz Obr. 1). Podle posledních statistických údajů patří Česká republika mezi země s nejnižší úmrtností v Evropě. V Programu pro screening nádorů prsu ČR je doporučeno provádět screeningovou mamografii u všech žen od 45. roku věku ve dvouletých intervalech.“

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP
místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

 

„V poslední době se opět šíří po internetu články, které obviňují mamografii jako zdraví škodlivou zobrazovací metodu používající rentgenové záření, které může vyvolat rakovinu prsu. Tyto články prosazují jiné vyšetřovací metody, nejčastěji lobují ve prospěch termografie a tzv. MEIK metody (elektrická impedanční tomografie). Na lživé informace v těchto manipulativních článcích může bohužel doplatit mnoho žen ztrátou možnosti včasné diagnostiky rakoviny prsu a tím i šance na vyléčení a přežití rakoviny prsu.

Termografie není uznávanou zobrazovací metodou pro diagnostiku rakoviny prsu. Je to metoda fungující na zrychleném metabolismu, který je nejen ve zhoubných buňkách, ale také v buňkách postižených zánětem nebo jinou nemocí se zrychlením metabolismu. Vyšetření je ovlivněno činností mnoha žláz s vnitřní sekrecí, jako je štítná žláza, příštítná tělíska a také nadledviny, je ovlivněno pohlavními hormony, hormonální situací v organismu, tělesnou aktivitou jedince, u žen fází menstruačního cyklu, stavem kůže a tělesnou teplotou. Pro tyto zkreslující okolnosti se jedná o metodu, která je nevhodná k detekci časných stádií rakoviny prsu, také proto ji nehradí zdravotní pojišťovny. Vyšetření je opravdu naprosto bezpečné, ale pro prevenci i pro prostou diagnostiku nádorů prsu naprosto nepoužitelné.“

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
vedoucí lékařka MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Dlouhá 28
779 00 Olomouc

 

Obrázek 1: Incidence a mortalita karcinomu prsu v ČR.

incidence a mortalita karcinomu prsu v České republice

Obrázek 1: Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. V recentním období je v ČR každý rok nově diagnostikováno více než 6500 žen s tímto onemocněním a téměř 2000 žen na něj zemře. Epidemiologické trendy u karcinomu prsu jsou charakterizovány setrvale rostoucí incidencí (výskytem) a naopak stagnující až mírně klesající mortalitou (úmrtností) od poloviny 90. let (viz obrázek).

23.6.2016 Administrátor


Zpět