MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro veřejnost

Na této stránce jsou zveřejňovány převážně aktuality o rakovině prsu a mamografickém screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska KOMD ani AMA-CZ.


Rakovina prsu Rakovina prsu Mamografický screening v ČR Mamografický
screening v ČR
Samovyšetření prsu
a seznam screeningových center
(pro Android a iPhone)

Mamografie nemá spojitost s rakovinou štítné žlázy

Na internetu se šíří poplašná zpráva, že mamografické vyšetření může vyvolat rakovinu štítné žlázy. Jaký je názor odborníků?


Původní znění poplašné zprávy (v různých verzích se může mírně lišit):

"Velmi důležitá informace pro ženy, které chodí na mamografii: při rentgenování si vyžádejte límec na ochranu štítné žlázy.

Ve středu měl Dr. Oz televizní program o nejrychleji rostoucí rakovině u žen, rakovině štítné žlázy. Byl to velmi zajímavý program. Řekl, že to může být kvůli zubním rentgenům a mamografům. Ukázal, že na zástěře, kterou zubař založí na osobu, je malý "límec", který může být zdvihnutý nahoru a otočený okolo pacientova krku. Mnoho zubařů se nenamáhá zdvihnout ten límec. Též existuje něco jako "ochrana štítné žlázy" na použití po čas mamografu. Náhodou, já (pisatelka e-mailu) jsem měla roční mamograf včera. Cítila jsem se trochu hloupě, ale zeptala jsem se na ochranu. Technik měl jednu zástěrku v zásuvce. Zeptala jsem se, proč nepoužívá zástěrku rutinně. Odpověď: "Nevím. Musíte si ji vyžádat."

Tedy, kdybych neviděla program, nevěděla bych, oč si mám požádat. Potřebujeme poslat tuto informaci našim dcerám, neteřím, matkám a všem našim kamarádkám a přítelkyním. Muži, povězte to svým manželkám.

Někdo byl tak hodný a poslal mi to. Pošlete nyní i vy tuto informaci všem svým známým a rodině. Já jsem to právě udělala."

Vyjádření odborníků:

"Jde o naprostý nesmysl a neodůvodnitelné šíření poplašné zprávy. Neexistuje žádná vědecky uznávaná studie, která by ukazovala na vyšší výskyt nádorů štítné žlázy u žen, které absolvovaly, i opakovaně, mamografické vyšetření. Dávka na štítnou žlázu je při vyšetření prsů zanedbatelná. Z tohoto důvodu není používání ochranného límce v žádném z uznávaných screeningových mamografických programů ve světě doporučováno (či dokonce požadováno). V České republice je ve screeningových centrech vybavení pro provádění mamografie na velmi vysoké úrovni a dávka záření je pravidelně sledována – je velmi nízká, hodnoty uváděné v doporučeních EU nejsou vůbec překračovány. Ženy tak nemusí mít obavy z nadměrného záření. Požadavky na mamografické vyšetření dané ve věstníku ministerstva zdravotnictví jsou navíc velmi přísné, odborníci, ministerstvo zdravotnictví ani Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepovažují požadavek používání ochranného límce za racionální. "

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP
místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

 

"Měření i výpočty ukázaly, že množství radiace zasahující štítnou žlázu při mamografickém vyšetření je zanedbatelné. Množství radiace zasahující vaječníky je ještě významně nižší díky utlumení podložkou prsu (detektorem) a další tkáně. Sekundární a primární radiace je zachycena prsem a podložkou prsu (detektorem) a jenom extrémně nízké množství sekundárního záření zasáhne nějaké části těla. Kalkulovaná dávka na štítnou žlázu při jednom ze čtyř snímků je nižší nežli 0,03 mGy. To je kolem 1 % dávky, která dopadá na prs a je rovna dávce, kterou obdrží štítná žláza za 3 dny z přirozené radiace prostředí všude okolo nás. Jinými slovy, je to ekvivalent záření který tělo obdrží za 368 dní z přirozené všude existující radiace oproti 365 dnům bez tohoto vyšetření. Přírodní odchylky přirozené radiace prostředí závislé na lokalitě jsou mnohem významnější."

překlad z anglického Quality Assurance Programme for Screen Film Mammography (str. 154, odst. 2)
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)

 

"U mamografie – pokud je udělána správně – nehrozí žádná zřetelnější radiační zátěž štítné žlázy, takže se límce u mamografie nepoužívají.  Ve většině mamografických center by ale měly být k dispozici ochranné zástěrky proti ozáření vaječníků. Při snímkování zubů je to něco jiného, tam je krční límec na ochranu štítné žlázy vhodný."

prim. MUDr. Helena Bartoňková
Radiodiagnostické oddělení Masarykova onkologického ústavu (Brno)

 

Související články na internetu

 

22.3.2012 Administrátor


Zpět