MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro veřejnost

Na této stránce jsou zveřejňovány převážně aktuality o rakovině prsu a mamografickém screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska KOMD ani AMA-CZ.


Rakovina prsu Rakovina prsu Mamografický screening v ČR Mamografický
screening v ČR
Samovyšetření prsu
a seznam screeningových center
(pro Android a iPhone)

Stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátů PIP v České republice

Níže vyjmenované instituce a společnosti vydávají následující společné stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsních implantátů M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí.


  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Společnost estetické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Společnost plastické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Česká radiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Příslušné úřady v ČR obdržely koncem března 2010 od francouzské kompetentní autority Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (dále jen „AFSSAPS“), dohlížející na oblast zdravotnických prostředků, informaci o nevyhovujících prsních implantátech výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), k jejichž výrobě byl použit materiál, který nebyl k danému použití schválen.

Celý článek na webu plastickachirurgie.info

16.1.2012 plastickachirurgie.info


Zpět