MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Akreditovaná screeningová centra

Z naší on-line poradny

Prosím o informaci,na základě čeho se udělují akreditace mamograf. poradnám a proč např. [nemocnice XXX] tuto akreditaci nemá. Je vhodnější využívat akreditované poradny?

Akreditované pracoviště musí splňovat kriteria týkající se vybavení pracoviště, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i laborantů, dalším vzděláváním apod. Vše je dáno vyhláškou, zdravotními předpisy, radiační ochranou. Každý rok pracoviště podstupuje audit, jednou za dva roky reakreditaci. Síť pracovišť respektuje osídlenost, je to důležité jednak z ekonomického hlediska, ale i odborného pro udržení a zvýšování odborné erudice personálu. Akreditované pracoviště by vám tudíž mělo nabídnout vyšetření na vysoké úrovni po všech stránkách. Pokud by v budoucnu účast žen na screeningu přesáhla kapacitu pracoviště, v první řadě je tendence stávající pracoviště rozšiřovat. Síť pracovišť zohledňuje i dostupnost, proto některá pracoviště, ač jejich spádová oblast je méně početnější, zůstávají.

Prim. MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová

Mamografický screening je v České republice provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné "Podmínky o osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu", které jsou k dispozici ke stažení na stránce Legislativa.

Kde se nechat vyšetřit?

Chcete-li uplatnit svůj nárok na bezplatné preventivní vyšetření (tzn. screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění, viz Pozn.), objednejte se prosím ke svému gynekologovi či praktickému lékaři. Tam Vám bude vystavena žádanka na vyšetření v některém ze screeningových center, přičemž volba konkrétního centra je jen na Vás.

Najděte si nejbližší centrum v seznamu všech screeningových center v ČR.

Poznámka: Nárok na screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají v ČR jednou za dva roky všechny ženy starší 45 let.

 

Další screeningové programy

Poslala Vám Vaše zdravotní pojišťovna dopis, ve kterém Vás kromě mamografického screeningu zve i k některému z dalších screeningových programů?

  • Cervikální screening (preventivní vyšetření na rakovinu děložního hrdla): kam se obrátit?
  • Kolorektální screening (preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva a konečníku): kam se obrátit?

 

Související stránky

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 5. 3. 2014