Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Ceny vyšetření

žena mladší 45 let, u níž není výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Patří sem také ženy ve věku nad 45 let, které si přejí preventivní kontro...


Počet nalezených aktualit: 46

Nejnovější výzkum potvrdil souvislost mezi obezitou a 11 typy zhoubných nádorů

by lidé měli usilovat, chtějí-li snížit své riziko vzniku rakoviny. Pokud by měl každý přiměřenou hmotnost, jen ve Velké Británii by se každoro... riziko vzniku rakoviny, adenokarcinom jícnu, mnohočetný myelom, zhoubné nádory žaludku, tlustého střev...

Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní st... hladinou ženského hormonu estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři mezinárodní studie, která byla právě pub... prsu u mužů, hladina estrogenu, riziko vzniku rakoviny...

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny... Riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u žen, jejichž příbuznému prvního stupně (otec, bratr, syn) byl... riziko vzniku rakoviny prsu, příbuzný prvního stupně, rakovina pros...

Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na ... karcinom prsu, inzulinová rezistence, riziko vzniku rakoviny...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

a šířili jeho zásady, mohli by významně snížit riziko vzniku rakoviny nejen u sebe, ale i u svých přátel a rodin.“ Kodex klade důraz na vyvar...

Po zahájení pravidelného cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu

cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny... o tom začít uvažovat, neboť se Vám rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu.“ Dr. Fournierová společně se svými kolegy analyzovala údaje získané z ... v postmenopauze, riziko vzniku rakoviny prsu, tělesná a...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní karcinom p...

Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

nebylo zcela jasné, zda a jak ovlivňují hormony riziko vzniku rakoviny u mladších (premenopauzálních) žen. Na základě této studie lze vyvodit závěr, ž... ženy, riziko vzniku rakoviny prsu, estradiol, estron, androstendion, dehydroepiandrosteronsulfát (DHEAS), ...

Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny... v nočních směnách mají až o 40–50 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než ženy, které ve směnném provozu nepracují. Dosud není znám mechani...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

obavám svěří jen zhruba polovina z nich. Jejich riziko vzniku rakoviny prsu se pohybuje mezi 17 a 29 % (u běžné populace toto riziko činí cca 12,5 %)....

Tamoxifen a jeho analoga snižují incidenci karcinomu prsu u nejrizikovějších žen více než o třetinu

hluboké žilní trombózy. Tamoxifen navíc zvyšoval riziko vzniku rakoviny děložní sliznice. Zvýšené riziko vnziku onemocnění opět pokleslo poté, co ženy ...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny... nelze vzájemně oddělit (přitom vliv alkoholu na riziko vzniku rakoviny prsu je nezpochybnitelný), částečně tím, že dosavadní studie neprokázaly závisl... riziko vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onkologická spol...

Pracovní stres nesouvisí s rizikem vzniku rakoviny, tvrdí autoři evropské studie

zhoubného nádoru. Vědci se zaměřili také na riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, plic, prsu a prostaty, a znovu dospěli k závěru, že mezi těmit... stres, riziko vzniku rakoviny, rakovina tlustého střeva, rakovina plic, rakovina prsu, rakovina p...

Diabetičky v postmenopauze jsou více ohroženy rakovinou prsu

diabetes mellitus 2. typu, mají o 27 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Zdá se, že vyšší riziko vzniku rakoviny prsu je omezeno na skupinu pos...

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny... zjistit, zda variace v DNA těchto žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu po expozici nízkým dávkám záření. Bylo zjištěno, že nosičkám vadných ge...

Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny... zahradě či „jen“ svižnou chůzi – pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tvrdí to alespoň tým evropských vědců, který právě publikoval závěry svéh... mírou tělesné aktivity měla o 13 % nižší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání se skupinou žen, které se nevěnovaly žádné tělesné aktivitě. U...

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

(nebo též mamografická denzita) značí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu; podle výsledků nejnovějšího výzkumu však pacientkám s rakovinou prsu, kte...

Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny... před menopauzou nebo po ní – může snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Naopak značný přírůstek na váze představuje zvýšené riziko [1].... si zdravou tělesnou hmotnost, mají snížené riziko vzniku rakoviny prsu. Ačkoli přínos tělesné aktivity v souvislosti s nižším rizikem vzniku t... aktivita, riziko vzniku rakoviny...

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

ve spolupráci se svými kolegy zjistila, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo o 88 % vyšší u žen, které užívaly kombinovanou hormonální terapii po ...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

že dospívající dívky, které již mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu – vzhledem k jejich rodinné anamnéze – by si měly uvědomit, že pokud se bu...

Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny... 3 až 6 skleniček alkoholu, hrozí mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ať již ženy popíjejí alkohol v mladším či starším dospělém věku, riziko s... dopřávaly po 40. roce věku. Analýza ukázala, že riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u obou skupin žen; jinými slovy, i když žena po 40. roce věku o...

Jak souvisí tuková tkáň v prsu s rizikem vzniku karcinomu prsu?

růst ER pozitivních nádorů prsu. Zdá se však, že riziko vzniku rakoviny prsu je ovlivněno spíše lokální tukovou tkání než celkovým tělesným tukem, kter...

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

hladinu pohlavních hormonů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u postmenopauzálních žen, je tělesná hmotnost. Píšou to autoři článku, kte...

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

by mělo být nabídnuto všem ženám, jejichž riziko vzniku rakoviny prsu během příštích deseti let je výrazně vyšší než u ostatní populace. ...

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

ženy mladší 55 let, kterým hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ve výzkumech se opakovaně potvrdilo, že tamoxifen dokáže pacientky chr...

Rakovina prsu více ohrožuje ženy, které začnou užívat HRT v období nástupu menopauzy

v období začátku menopauzy, hrozí jí vyšší riziko vzniku rakoviny, než kdyby tyto léky začala užívat až po delší časově prodlevě. K takovému závě... rozsáhlé prospektivní studie bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo jen mírně zvýšené nebo dokonce nebylo nijak ovlivněné u kohorty žen, ...

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

faktory životního stylu tedy nejvíce zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u žen? Podle výsledků této studie je to především hormonální substituční t...

Obavy z ozáření v rámci mamografického screeningu nejsou na místě

Riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku ozáření při mamografickém vyšetření je jen nepatrné v porovnání... screeningu. Naše studie ale dokazuje, že riziko vzniku rakoviny v souvislosti s rutinním screeningem je u žen nad 40 let velmi nízké, obz...

Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu i u žen s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění. Vyplývá to z nejnovějšího ... nějaké tělesné aktivity může významně omezit riziko vzniku rakoviny prsu. Tato nejnovější studie znovu zdůraznila, jak velký dopad může mít volba ž...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

nádor prsu před 35. rokem života, mají zvýšené riziko vzniku rakoviny, a to nejen prsu, ale i dalších tkání. Toto konstatování platí pro obě pohlaví ... dalších genů, které u žen významně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu. Pro potvrzení správnosti nalezených rizikových genů však bude zapotřebí p...

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

od prenatálního stadia až do dospělosti na riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jejich výzkum bude součástí celoamerického programu, který se zabýv...

Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

alkoholu denně, mají zhruba dvojnásobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu lobulárního typu, zatímco riziko vzniku duktálního nádoru není zvýšené. Mu...

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

u žen, které nevěřily, že chemikálie zvyšují riziko vzniku rakoviny: „Čisticí prostředky podle této studie zvyšovaly riziko vzniku rakoviny prsu po...

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

gen BRCA2 u žen znatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, často už v nízkém věku. Nicméně dosud není zcela jasné, jestli tato mutac...

Rybí tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny... omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), snižuje riziko vzniku rakoviny prsu o 32 %. Zdá se, že nižší riziko se v této souvislosti omezuje na invaz...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Předpokládá se, že tyto mutace způsobují asi 2–5 % všech nádo...

Nová studie potvrdila souvislost IGF-1 s rakovinou prsu

insulin-like growth factor) hrozí vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to ze studie britské organizace Cancer Research UK, která byla pr... růstového faktoru v krvi hrozí o 28 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, než pětině žen na opačném konci tohoto spektra (tzn. s nejnižší hladinou ...

Lék proti osteoporóze možná dokáže zabránit vzniku rakoviny prsu

možná navíc dokáže o třetinu či více snížit riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to z výsledků nového výzkumu, který byl právě publikován v odborn...

Izolace a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny... stres u laboratorních krys může zvyšovat jejich riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplynulo to z nové americké studie [... cílů, na které se lze zaměřit, abychom omezili riziko vzniku rakoviny, a také k odhalení psychologických a sociálních rizikových faktorů pro vznik to...

Znovu potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny prsu

o tom, jak životní styl dokáže ovlivnit riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jinými slovy, nyní máme mnohem větší jistotu, že omezením spotřeby ...

Vlašské ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu

ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny...

„Lovci genů“ našli dva nové geny související s rakovinou prsu

zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen. Riziko vzniku rakoviny prsu se dá do jisté míry snížit zdravým životním stylem, ale významnou roli hra...

Červené ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny prsu

ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny... aby porovnali vliv červeného a bílého vína na riziko vzniku rakoviny prsu. Předchozí výzkumy naznačovaly, že konzumace alkoholu obecně sice zvyšu... červené víno, bílé víno, riziko vzniku rakoviny...

Jedna nebo dvě skleničky denně zvyšují u žen riziko několika typů rakoviny

jater a konečníku. U kuřaček je navíc vyšší i riziko vzniku rakoviny úst a krku. Výzkumníci zjistili, že typická konzumentka alkoholu vypije prům...

S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

že užívání hormonální terapie by mohlo zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu. Studii vedl profesor Max Parkin, který působí jako statistik Cancer Re...

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny prsu

rakovinou prsu v jakémkoli věku. Celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu v běžné populaci je 1:9. U studované skupiny toto riziko lehce pře...