Volná nádorová DNA jako biomarker pro vyhodnocení odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem prsu?

13. 3. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Volná nádorová DNA, která cirkuluje v krevním řečisti, se možná jednou bude dát využít jako biomarker pro vyhodnocení odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem prsu. K takovému závěru dospěli britští vědci, jejichž výzkum byl právě publikován v odborném časopise New England Journal of Medicine [1].

Volná nádorová DNA jako biomarker pro vyhodnocení odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem prsu?

Ilustrační obrázek: Racheljunewon - Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Odkaz

Vědci z Cambridgeské univerzity (University of Cambridge) pravidelně odebírali a vyhodnocovali vzorky krve 30 pacientkám s metastatickým karcinomem prsu.

K vyhodnocení pokročilosti onemocnění používali tři biomarkery: cirkulující nádorovou DNA, koncentraci proteinu označovaného jako CA 15-3 (zkratka z anglického Cancer Antigen 15-3) a volně cirkulující nádorové buňky. Výsledky pak porovnali s CT snímky, aby se přesvědčili, zda změny v biomarkerech odpovídají změnám v pokročilosti nádorového onemocnění.

Bylo zjištěno, že z těchto tří biomarkerů podávala nepřesnější obraz o pokročilosti onemocnění právě volná nádorová DNA, která cirkuluje v krvi pacientek.

Jedním z hlavních autorů studie je prof. Carlos Caldas, který vysvětlil: „Tato studie nabízí praktickou aplikaci nádorové genomiky a podtrhuje potenciál personalizované onkologické léčby. Dokážeme-li zachytit okamžik, ve kterém dochází k významným změnám ve vývoji nádoru, budeme moci zvolit nejefektivnější léčbu a zároveň minimalizovat vedlejší účinky na zdraví pacientky.“

„Odumírající rakovinné buňky uvolňují do krevního oběhu fragmenty DNA, které můžeme pomocí citlivých sekvenačních metod detekovat v odebraném vzorku krve, a tím vyhodnotit míru progrese onemocnění. Z koncentrace nádorové DNA v krvi lze vyhodnotit i odpověď nádoru na léčbu.“

Dr. Nitzan Rosenfeld, další hlavní autor studie, uvedl: „Naše práce představuje významný mezník pro definování cirkulující nádorové DNA jakožto klíčového biomarkeru při monitorování pacientek s karcinomem prsu v pokročilém stadiu.“

„Po důkladném srovnání s jinými ukazateli, jako jsou zejm. cirkulující nádorové buňky či CT snímky, se ukázalo, že personalizované genomické testy představují citlivý a neinvazivní způsob vyhodnocení progrese nádoru a jeho odpovědi na léčbu.“

Prof. Peter Johnson z britské organizace Cancer Research UK doplnil: „Výsledky této studie jsou velmi slibné, neboť na jejich základě bychom jednou mohli nastavit systém umožňující včasnou modifikaci léčby podle aktuální progrese nádoru. Navíc se možná díky tomuto testu dozvíme takové podrobnosti o zhoubném nádoru konkrétní pacientky, že budeme moci nasadit nejúčinnější možnou léčbu.“

Reference

  1. Dawson, S. J., Tsui, D. W., et al. (2013). Analysis of circulating tumor DNA to monitor metastatic breast cancer. New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1213261

Klíčová slova: rakovina prsu, biomarkery, nádorová genomika, personalizovaná léčba zhoubných nádorů