Registrace na konferenci

Název konference: DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI

Pořadatel: Asociace mamodiagnostiků ČR ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU v Brně

Odborný garant: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Účastnický poplatek: 1000 Kč, splatný při registraci na místě

Přihlášky: Elektronicky na www.mamo.cz  (uzávěrka registrace 31. 10. 2021)

Místo a datum konání:

pátek 12. listopadu 2021, 9:00–14:30

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 16, 659 21 Brno

Podmínky účasti

Konference se uskuteční za dodržování stanovených epidemiologických podmínek, které budou odpovídat aktuálnímu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro vstup na konferenci bude vyžadována jedna z níže uvedených podmínek:

  • PCR test v posledních 7 dnech,
  • POC antigenní test v posledních 72 hodinách,
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, které není starší než 180 dní,
  • očkování – alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Kontaktní údaje

Profesní údaje

Centrum

Odbornost