MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Rakovina prsu: Úvod

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Bližší informace o epidemiologii rakoviny prsu v ČR se dočtete na stránce Epidemiologie karcinomu prsu v České republice.

I muži mají prsa aneb Rakovina prsu u mužů

Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky:

  • V ČR je každoročně diagnostikováno přibližně 7 000 nových případů onemocnění, což je více než 130 pacientek na 100 000 českých žen (Obrázek 1, křivka incidence).
  • Na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 1 900 českých žen, což odpovídá více než 34 případům úmrtí na rakovinu prsu v přepočtu na 100 000 žen (Obrázek 1, křivka mortality).
  • Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo (Obrázek 2).

Obrázek 1: Incidence a mortalita karcinomu prsu v ČR.

V grafu jsou zobrazeny základní epidemiologické údaje o onemocnění karcinomem prsu v České republice v letech 1977–2015.

Obrázek 2: Nejčastější příčiny úmrtí českých žen ve věkové kategorii 20–54 let v roce 2016.

V grafu je zobrazen podíl jednotlivých příčin úmrtí na celkové mortalitě žen ve věkové kategorii 20–54 let. Z grafu je zřejmé, že v této významné věkové kategorii umírá z důvodu onemocnění karcinomem prsu daleko nejvýznamnější podíl žen, a to přibližně každá jedenáctá žena ze všech zemřelých.

Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Možnosti snížení mortality onemocnění jsou organizačně náročné a nákladné, ale možné. Od září roku 2002 se Česká republika připojila k většině evropských zemí a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem zvýšení podílu časného záchytu onemocnění v populaci. V dalším vývoji programu byla horní věková hranice zrušena: mamografický screening je tak nyní bezplatný (tzn. hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro všechny ženy ve věku od 45 let výše.

Související stránky

Poslední aktualizace: 16. 4. 2018