MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Co je MEIK?

Často se setkáváme s dotazy z řad odborné i laické veřejnosti, co je tzv. elektroimpedanční mamograf MEIK a jaký je náš názor na něj. Mamograf MEIK má být při diagnostice karcinomu prsu údajně spolehlivější než klasický mamograf, navíc bez nutnosti zatěžovat organismus RTG zářením.

Podle našich zkušeností mamograf MEIK není schopen zjistit zhoubný nádor v počátečním stádiu s vyšší spolehlivostí, není určen pro prevenci rakoviny prsu a mamografii a ultrazvuk v žádném případě nenahradí. Naše odborná společnost s tím už několk let bojuje, ale vždy se někde najde někdo, kdo s přístrojem opět přijde, obvykle s argumentem, že právě tento další prototyp je nejnovější generace a že byl původně vyvíjen pro kosmický program.

Přístroje byly podrobeny klinickému testování na I. lékařské fakultě UK v Praze a ve FN Olomouc. Ani jeden z těchto přístrojů nedosáhl specificitou na ultrasonografické vyšetření. V České republice si MEIK pořídilo několik jedinců, kteří tvrdí, že s ním musí umět zacházet. Měli jsem v ruce několik takových výstupů z vyšetření a připadali jsem si jako v předminulém století, nebo jako ve věštírně, kdy věštba je udělaná tak, že vždycky něco vyjde. Zodpovědnost však za tyto nálezy neexistuje. My všichni odborníci mamární diagnostiky bychom si přáli, aby se konečně objevila neretgenová spolehlivá metoda pro nalézání nehmatných nádorů prsu. MEIK to však zcela jistě není.

MUDr. Miroslava Skovajsová a prof. Jan Daneš
Komise odborníků pro mamární diagnostiku

Související stránky

Poslední aktualizace: 23. 3. 2012