MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Co je MEIK?

Často se setkáváme s dotazy z řad odborné i laické veřejnosti, co je tzv. elektroimpedanční mamograf MEIK a jaký je náš názor na něj. Mamograf MEIK má být při diagnostice karcinomu prsu údajně spolehlivější než klasický mamograf, navíc bez nutnosti zatěžovat organismus RTG zářením.

Podle našich zkušeností mamograf MEIK není schopen zjistit zhoubný nádor v počátečním stadiu s vyšší spolehlivostí, není určen pro prevenci rakoviny prsu a mamografii a ultrazvuk v žádném případě nenahradí. Naše odborná společnost s tím už několik let bojuje, ale vždy se někde najde někdo, kdo s přístrojem opět přijde, obvykle s argumentem, že právě tento další prototyp je nejnovější generace a že byl původně vyvíjen pro kosmický program.

Přístroje byly podrobeny klinickému testování na 1. lékařské fakultě UK v Praze a ve FN Olomouc. Ani jeden z těchto přístrojů nedosáhl specificitou na ultrasonografické vyšetření. V České republice si MEIK pořídilo několik jedinců, kteří tvrdí, že s ním musí umět zacházet. Měli jsem v ruce několik takových výstupů z vyšetření a připadali jsem si jako v předminulém století nebo jako ve věštírně, kdy věštba je udělaná tak, že vždycky něco vyjde. Zodpovědnost za tyto nálezy však neexistuje. My všichni odborníci na mamární diagnostiku bychom si přáli, aby se konečně objevila nerentgenová spolehlivá metoda pro nalézání nehmatných nádorů prsu. MEIK to však zcela jistě není.

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Komise odborníků pro mamární diagnostiku

 

Můžete si přečíst i další odpovědi z naší on-line poradny na toto téma:

Dobrý den,
je mi 45 let a lékař mi předepsal mamografické vyšetření. Ráda bych se zeptala, zda se někde v Ostravě provádí vyšetření elektroimpedanční tomografií EIT nebo MEIK. Bohužel se mi nedaří nic najít.

Dobrý den,
MEIK – tzv. elektroimpedanční mamografie – je podvodné vyšetření, jehož přínos pro prevenci je ještě nižší než při běžném pohmatovém vyšetření. Máme v databázích screeningových pracovišť nemálo případů, kdy se pomocí MEIKu (EIT) dlouhodobě podcenila zhoubná ložiska a toto stálo ženu prs nebo dokonce život. Nikde na světě se tato metoda v prevenci nepoužívá právě pro svou zavádějící výpovědní hodnotu. Co Vám bude platné, když se z MEIKu dozvíte, že jste v pořádku a při tom to nebude hodnověrné? Díky mamografii se v ČR od roku 2002 snížila úmrtnost na rakovinu prsů o více než 30 %. Přidám jen, že měkké záření mamografie odpovídá jednomu letu do New Yorku nebo také 14 dnům života zde na Zemi. Měkkým zářením jsme totiž obklopeni pořád. Nedívejte se na televizi a záření si ušetřete pro mamografii, která každoročně v Čechách zachraňuje život nejméně 2000 žen.

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
21. 3. 2018


Dobrý den,
v pondělí mám termín, kdy mám poprvé absolvovat mamografické vyšetření prsu. Je to malá chvilka, co mi přišel e-mail, který mě popravdě trochu od tohoto vyšetření odrazuje a vlastně jsem se dozvěděla o jiných možnostech vyšetření – sonografické vyšetření, vyšetření tomografem. Budu ráda, když mi řeknete svůj názor na tuto problematiku. Ještě jsem si vzpomněla i na další informaci, která se ke mně dostala rovněž prostřednictvím internetu, že při vyšetření prsu máme požadovat límec ohledně ochrany štítné žlázy.

Dobrý den,
jsem vedoucí lékařkou jednoho screeningového centra a tak tyto věčné dotazy řešíme denně. V ordinaci máme už letáček, který ženy informuje o těchto internetových pomluvách mamografie. MEIK („tomograf“) – přístroj fungující na podkladě elektroimpedance, jeho senzitivita pro záchyt malého zhoubného nádoru je mizerná, mine často i velké zhoubné nádory, měla jsem možnost si jej v praxi vyzkoušet, naopak jako nádory zobrazuje hormonálně podmíněné „normální“ změny prsní žlázy. Stejně prosím jako termografie – tento mail již také koluje internetem. Sonografické neboli ultrazvukové vyšetření je doplňkem mamografie v některých případech, je určeno mladým ženám pod 40 let věku a pro screening nádorů prsu jako primární metoda se nehodí. Použití ochranného límce má smysl žádat u zubaře, při mamografickém vyšetření je dávka na štítnou žlázu rovna 0 (aktuální měření státním ústavem pro jadernou bezpečnost je staré 3 roky – bylo vyvoláno právě na podkladě internetových pomluv). Límec navíc „vadí“ při mamografii, protože překrývá některé části prsu.

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
12. 8. 2016


Dobrý den,
jsem nositelkou genu BRCA2, absolvovala jsem onkologickou léčbu karcinomu prsu. Nechci ale chodit stále na kontrolní mamograf, neboť jsem přesvědčena, že toto vyšetření škodí. Můžete mi prosím poradit, jaké vyšetření bych mohla podstoupit místo toho? A co si myslíte o vyšetřovacím přístroji MEIK?

Dobrý den,
MEIK není vhodnou metodou pro časnou diagnostiku, také není pro časnou diagnostiku určen. Možnou škodlivostí mamografie se zabývám a musím říci, že přínos z časného zjištění nádoru zásadně převažuje nad teoretickou újmou. Proto je digitální mamografie teď doporučována ve všech vyspělých zemích – zatím neexistuje metoda, která by měla podobnou citlivost, snad s výjimkou magnetické rezonance (MR mamografie). Ta má zase ale jiný problém, malou specificitu, jako zhoubný nádor se můžou projevovat i nezhoubné změny, je navíc asi 10x dražší. Doporučuji mamografii v kombinaci s UZ prsů, případně ještě s MR. Je však zcela vaší volbou, s jakou metodou budete souhlasit. Každopádně bych alespoň chodil za UZ, i když někdy nemusí vidět změny, které jsou na mamografii, například mikrokalcifikace.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
11. 1. 2016


Dobrý den,
slyšela jsem, že v Brně je mamologie, kde je speciální přístroj, který provede vyšetření prsou u ležící pacientky, snímá shora. Mám velmi bolestivá prsa a klasické vyšetření na mamologii je pro mě nepředstavitelné.

Dobrý den,
MEIK (elektriompedanční metoda) je sice metoda nebolestivá, ale také zcela nevěrohodná. V našem centru máme několik pacientek z poslední doby, kde opakované vyšetření MEIKem neprokázalo zhoubný nádor v prsu. Tato metoda není schválená pro preventivní ani diagnostické vyšetřování psní žlázy. Ve srovnání s ostatními metodami je například ultrazvukové vyšetření přesnější než MEIK, dává spolehlivé informace, jen ve srovnání s mamografií o něco méně. Mamografie je pak zcela prioritní metodou pro ženy po 45 roku věku. Ultrazvuk není bolestivý, to asi víte. Obecně je dobré plánovat vyšetření prsů ihned po menstruaci, kdy jsou nejméně bolestivá. Bolestivost prsů dobře řeší nehormonální lék Mastodynon, kupuje se volně v lékárně, užívá se podle návodu, je doporučena kůra alespoň 3 měsíců.

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
4. 3. 2014


Dobrý den,
absolvovala jsem mamografické vyšetření, při kterém byly zjištěny nějaké kalcifikace v prsou. Nález prý je nezhoubný, ale po půl roce mám vyšetření podstoupit znovu. Vyšetření pro mne bylo ale opravdu velmi bolestivé a bojím se jej znovu podstoupit. Slyšela jsem o vyšetření prsou na principu elektroimpendační tomografie (mamograf MEIK). Jaký je váš názor na tuto metodu? Je stejně kvalitní jako klasický mamograf?

Můj názor na MEIK je jednoznačný a vychází z mých zkušeností s tímto přístrojem (už ho nepoužívám) – přístroj se vůbec nehodí na včasné zjišťování nádorů a mamograf nemůže nahradit. Při sledování kalcifikací je mamograf nezastupitelný, kalcifikace mohou být různé, speciální typ může být projevem nádoru v počátečním stádiu. Ve vašem případě ale soudím, že kontrola byla asi pro jistotu. Je divné, že vás mamografie bolela – chodíte na akreditované pracoviště? Tam bývají zkušené laborantky a vyšetření bolí obvykle jen výjimečně.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
18. 5. 2012


Dobrý den,
každý rok z důvodu prodělaného zákroku podstupuji vyšetření na mamografu. Ráda bych se Vás zeptala, jaký máte názor na elektrickou impedanční tomografii (ETI), zda je vyšetření spolehlivé a srovnatelné s rentgenem prsu. Prý je daleko šetrnější.

Dobrý den,
elektrickou impedanční tomografii (ETI) nebo taky elektroimpedanční mamograf MEIK podle našich zkušeností není schopen zjistit zhoubný nádor v počátečním stadiu s vyšší spolehlivostí, není určen pro prevenci rakoviny prsu a mamografii a ultrazvuk v žádném případě nenahradí. Mamografie se nemusíte obávat. Množství záření je minimální, mamografické přístroje musí povinně procházet pravidelnými zkouškami a přesným měřením. Navíc byl opakovanými studiemi prokázaná vysoká účinnost a přesnost mamografie zachytit případné nádory v počátečním stádiu. V tomto je mamografie nenahraditelná. Jako lékaři bychom uvítali jinou vyšetřovací metodu bez použití záření. Opakovaně se zkoušely a zkouší různé nové přístroje, ale jejich přesnost se s mamografií nemůže porovnávat.

MUDr. Daniel Zoubek
29. 1. 2012


Dobrý den,
slyšela jsem o nové metodě vyšetřování prsu – MEIK – elektroimpedančním mamografickém vyšetření a chtěla bych se zeptat, zda je toto vyšetření pro pacientku šetrnější, zda je stejně diagnosticky průkazné jako na klasickém mamografu a zda by s ohledem na moji diagnózu vůbec bylo pro mě vhodné. Je mi známo, že toto vyšetření zdravotní pojišťovny neproplácejí.

Dobrý den,
vyšetření přístrojem MEIK je velmi nepřesné a nedá se srovnat s vyšetřením mamografickým ani ultrazvukovým. MEIK se nehodí ani pro ženy zdravé jako preventivní vyšetření a není vhodné ani u Vás, kde jsou již změny prsní žlázy po operaci a následné radioterapii. Držte se, prosím, klasických zobrazovacích metod (mamografie a ultrazvuku).

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
1. 12. 2011


Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda bezbolestné vyšetření mamografem MEIK plně nahrazuje vyšetření klasickým mamografem – snímkem.

Dobrý den,
vyšetření pomocí MEIK nenahradí ani částečně vyšetření mamografem. Je dokonce mnohem méně přínosné než ultrazvukové vyšetření. Mamografie i ultrazvuk je převážně hrazen pojišťovnami. „Bezbolestnost“ vyšetření pomocí MEIK je opravdu jen komerční trik. Většina žen neprožívá mamografii jako bolestivou. Podle zkušeností mých kolegů z klinik, kteří měli možnost MEIK zkoumat, nedokáže přístroj nalézt ani větší, někdy dokonce ani hmatný nádor.

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
20. 9. 2011


Vážená paní doktorko,
je mi 39 let a mám genetickou zátěž. Dočetla jsem se o přístroji, elektroimpedančním mamografu MEIK, který údajně nemá riziko RTG záření. Údajně je mnohem spolehlivější než klasický mamograf a prý je možné ho použít u mladých žen k diagnostice karcinomu prsu. Jaký je Váš názor na jeho spolehlivost? Znamená to postupný zánik klasických RTG mamografů, nebo jde jen o lákavý reklamní trik?

Dobrý den,
tzv. MEIK opravdu není založený na RTG zobrazování. Jeho spolehlivost se nedá ale srovnávat s mamografií, je výrazně nižší a to proto, že tato vyšetřovací technika má řadu limitací. V žádném případě nenahradí dosud užívanou mamografii jako screeningovou metodu ani další důležitou zobrazovací metodu, kterou je ultrazvukové vyšetření. Pokud máte genetické riziko, svěřte se prosím do rukou genetika či onkologa a na kontroly pomocí mamografie, ultrazvuku a také magnetické rezonance – která se doporučuje u geneticky rizikových žen (rovněž metoda neužívající RTG záření) – choďte na některé ze screeningových center, kde Vám zkušení lékaři poradí, jaká zobrazovací metoda nebo resp. kombinace zobrazovacích metod je pro Vás vhodná. Vždy se vychází z míry rizika pro karcinom prsu u ženy a tuto míru rizika stanovuje genetik. MEIK bych u Vás v žádném případě nedoporučovala.

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
8. 1. 2010


Dobry den,
ráda bych Vás poprosila o Váš názor na mamograf MEIK, který prý mají v Brně a není založen na RTG záření.

Dobrý den,
přístroj jsme zkoušeli, mamograf MEIK není schopen zjistit zhoubný nádor v počátečním stadiu s vyšší spolehlivostí, není určen pro prevenci rakoviny prsu, mamografii a ultrazvuk v žádném případě nenahradí.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
16. 12. 2009

Související stránky

Poslední aktualizace: 14. 6. 2018