MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Mamografické vyšetření: Jak se objednat

Každá žena v České republice, která dosáhne 45 let věku, má nárok na preventivní vyšetření prsu jednou za dva roky. Toto prohlášení je jen zdánlivě obyčejné, neboť takový nárok zatím nemají všechny ženy v Evropě a to dokonce ani v zemích, které jsou ekonomicky velmi silné. I v České republice se několik let vedly diskuse o tom, zda je přínosné screeningové (preventivní) vyšetření žen, které nemají žádné potíže. V letech 2001 a 2002 proběhly na několika místech v Čechách takzvané pilotní studie, ve kterých bylo celkem vyšetřeno více než 6000 žen. Všechny ženy byly vyšetřeny mamografem, některé měly i doplňující sonografii. V této skupině preventivně vyšetřovaných bylo objeveno 25 žen, které netušily, že mají v prsu zhoubný nádor. Jejich nemoc byla podchycena včas, bez nadsázky se dá říci, že jim pilotní projekt zachránil život. Pilotní projekt byl posledním argumentem pro zavedení pro zavedení mamografického screeningu v ČR, tedy pravidelného vyšetřování žen, které nemají potíže.

Jak se dostat k preventivnímu vyšetření prsu

A. Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu. Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak. Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá a proto i tento fakt musí její lékař znát.

B. Vyšetření si hradíte samy

Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:

  1. žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv. screeningový inteval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),
  2. žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.

 

Které mamodiagnostické centrum mám navštívit?

Lékař, který vám vystavil žádanku, Vám jistě doporučí, které mamodiagnostické centrum máte navštívit. Samozřejmě máte právo si vybrat centrum podle svého vlastního výběru, což znamená, že i když například žijete v Praze, můžete preventivní vyšetření podstoupit v Brně nebo například v Pardubicích. Center, která mají povolení ke screeningovým vyšetření, je již několik desítek a jejich přehled můžete nalézt v seznamu. Lze předpokládat, že seznam pracovišť bude mít i Váš gynekolog nebo praktický lékař.

Na preventivní vyšetření prsu je nutné se objednat

A. Preventivní (screeningové) vyšetření

Objednat se můžete telefonem nebo si můžete do centra dojít osobně (informace najdete v seznamu center) a tam se na termínu vyšetření domluvit. Při telefonickém objednání je nezbytné projevit určitou dávku trpělivosti. Představte si, že se do centra snaží denně objednat velké množství žen, a že možná bude chvíli trvat, než se Vám podaří domluvit se s operátorkou. Čekací doba na screeningové vyšetření může být jeden i dva měsíce, výjimečně i více. Objednáním na vyšetření končí vše, co bylo nutno zařídit.

B. Vyšetření pro podezření na změny v prsu

Žena, která má nějaký problém, některý z varovných příznaků, postupuje stejně. Rovněž navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a dostane žádanku na vyšetření. Objednání opět proběhne buď telefonicky nebo osobně. Oproti delší čekací době na screeningové vyšetření však dostane termín vyšetření v nejkratší možné době. Při objednání je třeba zdůraznit, že máte potíže, aby nedošlo k záměně za screeningové vyšetření.

Pomáhejte svým starším příbuzným

Pro některé ženy, zejména pro ty starší, může být i tento jednoduchý proces nepřekonatelnou překážkou v cestě k preventivnímu (screeningovému) vyšetření. Nechodí pravidelně ke gynekologovi ani k praktickému lékaři, nevědí, jak se u něj zaregistrovat. Nevědí ani, že mají na preventivní vyšetření právo.

Ženou, která není schopna si své vyšetření zorganizovat, může být Vaše maminka nebo babička. Je na Vás, jejich dcerách či vnučkách, abyste se o své méně informované příbuzné postaraly. Váš praktický lékař nebo gynekolog Vám jistě poradí, jak zařídit žádanku na vyšetření i pro Vaší příbuznou nebo kamarádku, která také neví jak na to. Můžete vyšetření zařídit pro ně samotné, můžete si vyšetření zařídit současně pro sebe, svou maminku i svou bezradnou kamarádku. Pro ty, které nejsou schopny si vyšetření zařídit, bude vaše společná návštěva mamodiagnostického centra nejsnazší cestou, jak tuto událost zvládnout.

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

BREAST UNIT PRAGUE
Mamma centrum Háje

Související stránky

 Poslední aktualizace: 20. 8. 2014