MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Mamografické vyšetření: Jak probíhá prohlídka prsů

Tato stránka by Vám měla poskytnout odpovědi na všechny Vaše otázky, které Vás možná znepokojují před návštěvou screeningového centra.

Kdy a kam má žena jít na prohlídku prsů?

Na stránce Prevence se dozvíte, kdy nastává správná chvíle k návštěvě mamologického centra. Jistě neškodí pár věcí zopakovat a shrnout:

Mamologické nebo screeningové centrum je místo, kde pracují lékaři a sestřičky, kteří vyšetření prsu umějí provést opravdu odborně. Do takového centra má přijít žena ze dvou důvodů:

  • Prvním důvodem je, když se v prsech objeví cokoli nenormálního. Vše, co je nenormální, je popsáno na stránce Prevence. Žádná z vás, které objeví ve svých prsech některou z vyjmenovaným změn, nesmí vyšetření odkládat. Nevidět takové problémy znamená strkat před nimi hlavu do písku, což se dá prominout pštrosovi, ale ne ženě, která má nějaké životní plány a chce si života užít
  • Druhým důvodem je screeningové (preventivní) vyšetření. Ve slovníčku základních pojmů je uvedeno, že screeningovému (preventivnímu) vyšetření se žena podrobuje, aby měla jistotu, že je zdravá. Potvrdí-li se, že se v jejích prsech neschovává ani malé nádorové ložisko, bude taková informace jistě důvodem k radosti ženy samé i jejich nejbližších.

V opačném případě, kdy se v prsní žláze objeví přítomnost nádoru, nejde o tragédii. Vím, že je těžké nepropadnout smutku, když se dozvíte, že máte v prsu něco, co je nutno léčit. Ano, žádná nemoc ani léčba není důvod k veselí. Přesto si dovolím trvat na tom, že jde vlastně o dobrou zprávu. Pojďme si opět zopakovat, že nalezený malý zhoubný nádor je slabším nepřítelem než nádor velký. Slabý nepřítel může být poražen, či alespoň zahnán, s velkým a silným nepřítelem je šance na vítězství nebo na příměří mizivá.

Co udělat po příchodu do mamologického (screeningového) centra?

Do centra přicházíte s žádankou v ruce. Žádanka je papír, na který odesílající lékař napsal, že jdete na vyšetření buď proto, že máte nějaké potíže, nebo, že jdete na preventivní vyšetření. Každý lékař vystavuje jiný druh žádanek. Na druhu ani velikosti papíru nezáleží.

V mamologickém centru najdete místo, kterému se obvykle říká recepce, a kde předložíte žádanku. V recepci neustále sedí sestřička, která Vás zapíše do počítače a vysvětlí, co máte dělat dále. Podle požadavku na žádance Vás buď pošle na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření.

Ženy, které jdou na preventivní (screeningové) vyšetření, dostanou do ruky dotazník, který je nutno vyplnit (můžete si jej prohlédnout zde). V dotazníku najdete např. otázku, zda se ve Vaší rodině objevilo zhoubné onemocnění prsu nebo jiný druh rakoviny. Jsou tam také otázky, které zjišťují, zda vy sama jste neměla někdy nějaký významný problém, jako je například zánět prsu, operaci prsu, která dobře dopadla - to znamená, že v prsu nebyl nalezen zhoubný nádor. Další dotazy, zjišťují, kolik máte dětí a zda jste kojila. Posaďte se a v klidu si otázky přečtěte. Možná některým nebudete přesně rozumět, nebo nebudete vědět, jak na ně odpovědět, pak není nic jednoduššího, než se zeptat sestřičky na recepci. Určitě Vám ráda poradí. Budete-li mít pocit, že je dotazník příliš složitý, vyplníte ho společně s laborantkami až před samotným vyšetřením.

V některých centrech vyplňují dotazník všechny ženy. Tím se míní, že ho vyplňují nejen ty ženy, které přišly na screeningové vyšetření, ale i ty, které přišly kvůli potížím, jako je hmatná bulka v prsu, krvácení z bradavky nebo jiné příznaky. Tehdy se vyšetření prsu nazývá diagnostické. Ať je důvod vyšetření jakýkoli, vyšetření prsu probíhá stále stejně.

Jak probíhá vyšetření prsů?

Pokojně se posaďte v čekárně, vyplňujte dotazník (k nahlédnutí zde) a čekejte, až Vás někdo z personálu centra vyzve.

Před mamografickým vyšetřením Vás laborantka pozve do kabinky, kde si odložíte veškeré oblečení, které by bránilo vyšetření prsů. Znamená to odložit i spodní prádlo. Při samotném vyšetření je velmi důležité spolupracovat s laborantkou, aby se snímky Vašich prsů zdařily a lékaři se dobře hodnotily. Laborantka Vám vysvětlí, jak se k mamografu postavit, co máte dělat, kam položit prs a kam dát ruku. Každý prs se rentgenovými paprsky prosvítí dvakrát v odlišné poloze. Laborantka si pokaždé prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl prs při snímkování v neměnné poloze. Tento moment vyšetření může být nepříjemný, mírně bolestivý. V případě, že tlaková bolest je veliká, požádejte laborantku, ať tlak zmírní.

Milé čtenářky, zdůrazňuji opět, že mírnou tlakovou bolest je třeba vydržet, bez ní nebude snímek kvalitní. Při prosvícení prsu, které provede laborantka spuštěním tlačítka, dojde totiž k přenosu obrázku vnitřních částí prsu na rentgenový snímek, který je pak lékaři vyhodnocován. Tento typ rentgenového snímku se jmenuje mamogram. Když snímek není kvalitní, nemůže být ani spolehnutí na jeho přesné vyhodnocení lékařem.

Po mamografickém vyšetření se obléknete a posadíte opět v čekárně. Laborantka Vám po vyvolání snímků (mamogramů) sdělí, zda se zdařily a co máte udělat dále. V některých centrech Vám řeknou, že můžete odejít domů a kdy a jak se dozvíte výsledek vyšetření. V jiných centrech dostanete po krátké době čekání výsledek do ruky nebo se dozvíte, že Vám ještě bude doplněno sonografické vyšetření prsu. Na některém pracovišti Vám sonografické doplňující vyšetření provedou ihned, jinde dostanete termín, kdy se k němu máte dostavit.

Před sonografickým vyšetřením Vás laborantka rovněž pozve nejprve do kabinky, kde si opět odložíte oblečení. Samotné vyšetření probíhá vleže, je celkově pohodlnější než mamografie. Lékař si Vaše prsy prohlédne, případně vyšetří pohmatem. Pak nanese na kůži Vašich prsů gel, který umožňuje klouzání ultrazvukové sondy po povrchu prsů. Lékař sedí vedle Vás, prohlíží si vzniklé obrázky vašich prsů na obrazovce ultrazvuku a Vy máte jedinečnou příležitost se zeptat na cokoli, co Vás v souvislosti s Vašimi prsy trápí. Součástí vyšetření je také oblast podpaždí, kam lékař rovněž zajede vyšetřovací sondou. Je vhodné, když má žena odstraněné ochlupení z podpaždí, není to ale nezbytně nutné. Celé ultrazvukové vyšetření je zcela nebolestivé. Na závěr vyšetření Vás lékař informuje, zda jste zdravá a kdy by se měla uskutečnit další kontrola.

V závěrečné zprávě je zřetelně popsáno, jak vyšetření dopadlo. Některá centra odešlou výsledek (závěrečnou zprávu) poštou lékaři, který Vás poslal, jiná centra Vám výsledek vydají přímo do ruky. Je Vaší povinností odevzdat jej Vašemu lékaři. Nezapomeňte, že i on netrpělivě čeká, jak Vaše vyšetření dopadlo.

Co se stane, když mamografie nebo ultrazvuk ukáže nějaký nález?

Samozřejmě, že se při vyšetření prsů mamografem nebo ultrazvukem může odhalit nějaká nejasnost či přímo nádorové onemocnění. V tomto případě dávejte pozor, co Vám lékař říká, jakmile nerozumíte, ihned se zeptejte. Jen když přesně pochopíte, o co se jedná, budete důvěřovat všem dalším naplánovaným krokům.

Vedle ideální situace, kdy Vám lékař jednoznačně řekne, že jste zdravá mohou nastat dvě další situace:

Situace první: Lékaři ve Vašem prsu objevili něco, co má převážně benigní známky. Benigní nález znamená, jak již víme, že v prsu bylo objeveno něco, co je zřejmě bezvýznamné, co Vás neohrožuje na životě. Aby si lékaři byli jisti , že ložisko, které objevili je právě jen cysta, fibroadenom nebo jiné nevýznamné ložisko, musí mít možnost se o tom přesvědčit ještě s odstupem času. A tak Vám nejspíše navrhnou termín kontroly, která proběhne za tři nebo šest měsíců. Každý lékař má právo podle svého nejlepšího přesvědčení zvolit čas, za který bude provedena ověřovací kontrola. Kontrola benigního nálezu je přínosná jak pro Váš dobrý pocit, že je o Vás dobře pečováno, tak i pro samotného lékaře, který se utvrdí v tom, že jeho původní názor byl správný.

Situace druhá: Lékaři ve Vašem prsu objevili něco, co má převážně maligní známky. Víme, že maligním nálezem nazývají lékaři zhoubná ložiska, ložiska rakoviny. To je jistě vážná chvíle. Milé dámy, ani v tomto okamžiku nepropadejte panice, nechte si od lékaře vše dobře vysvětlit, zeptejte se, co bude následovat dále. Budete-li mít strach z toho, že neporozumíte všemu, požádejte lékaře, že byste byly rády, aby s Vámi při takovém závažném rozhovoru byl někdo z Vaší rodiny. Lékař Vám vyhoví, neboť neexistuje důvod, proč by Vám vyhovět neměl. Vysvětlí Vám, co se bude dít dál, jaká další vyšetření bude třeba provést, aby se podezření na zhoubný nález potvrdilo nebo vyvrátilo.

Jaké další vyšetření může podstoupit žena, u které existuje podezření na ložisko rakoviny v prsu?

Lékař, který vyslovil podezření na zhoubné ložisko v prsní žláze, potřebuje informace o tom, z jakých buněk je složeno ložisko, které považuje za podezřelé. Je tedy zapotřebí vyjmout z prsu kousek ložiska samotného. To se dělá buď způsobem, kterému se říká core (kór) biopsie nebo druhým způsobem, kterému se říká otevřená biopsie.

Core biopsie se provádí přímo v mamodiagnostickém centru, je to malý nebolestivý zákrok, kdy je prs pomocí speciálního léku umrtven, aby celý výkon proběhl bez pocitu bolesti. Core biopsie není operace, trvá asi 15 minut a žena po skončení odejde domů bez problémů. Problémy se neobjeví ani v následujících hodinách nebo dnech.

Otevřená biopsie je chirurgický výkon spojený s pobytem v nemocnici. Jde o krátkodobý pobyt.

V současné době v mamodiagnostických centrech převažuje využívání core biopsie, kterou ženy velmi dobře snášejí. Vím, že každý lékařský zákrok je mírně nepříjemný, přesto, vážené čtenářky, zkuste uvěřit, že core biopsie patří mezi ta vyšetření, která se dají vydržet. Ženy, které je podstoupí, je obvykle hodnotí jako: "To vůbec nic nebylo. Kdybych dopředu věděla, že to nebolí, nebála bych se ani trochu."

Po provedené core biopsii se získané válečky tkáně z podezřelého ložiska pošlou na mikroskopické vyšetření do laboratoře a pacientce nezbude, než trpělivě několik dní počkat na výsledek. Některé ženy toto čekání na výsledek hodnotí jako náročnější, než podstoupení samotné biopsie.

Výsledek biopsie se sděluje po předchozí dohodě. Může být sdělen Vám, může být sdělen někomu z Vaší rodiny, když si to budete přát. Výsledek může vyvrátit původní podezření na maligní nález, v tom případě si Vás lékaři s centra jistě po nějaké době zkontrolují, ale Vy nebudete podstupovat žádnou léčbu. Výsledek ale může rovněž potvrdit původní podezření na zhoubný nádor. Z ženy se stává pacientka. Co teď? Hlavně nepropadnout panice. Je třeba si důvěřovat týmu zdravotníků, že Vám v této nepříjemné životní situaci pomohou.

Jak se léčí nádor prsu?

Nádory prsu se léčí několika metodami, obvykle se jich kombinuje více dohromady. Z tohoto hlediska je důležitá prevence: čím včasnější záchyt, čím menší ložisko je objeveno, tím bude léčba šetrnější. Žena nemusí přijít o celý prs, dokonce nemusí ani podstoupit obávanou chemoterapii, které se ženy bojí proto, že při ní bývá nevolno a přechodně vypadají vlasy. (Zde doplňuji, že po ukončené chemoterapii vlasy vždy opět narostou, že jde skutečně jen o přechodný jev.)

Každá léčba jakékoli nemoci je nepříjemná, léčba nádoru prsu není výjimkou. Malý nádor však znamená jen malou nepříjemnost a k tomu velkou šanci na uzdravení. Velký, zanedbaný nádor znamená samozřejmě větší nepříjemnost, přičemž naděje na uzdravení je menší.

Několik optimistických slov na závěr

Milé dámy, začaly jsme tím, jak probíhá vyšetření prsu a dostaly jsme se k možnosti nalezení zhoubného ložiska v prsní žláze. Takový je život. Když sedáme do automobilu, také nikdy nevíme, zda dojedeme do cíle v pořádku. Stejně, jako většinou dojedeme bez nehody, projdeme i preventivní prohlídkou prsů ve většině případů s výsledkem: zdravá.

Havárii automobilu neumíme předvídat, neumíme se jí vyhnout. Stejně tak zhoubné onemocnění prsu neumíme předvídat, ani se mu neumíme vyhnout. Oproti havárii však v případě zhoubného onemocnění dokážeme ovlivnit následky. Malé nebo zanedbatelné budou tehdy, budeme-li léčit nalezené minimální ložisko. Pak nejde o havárii, jen o nepříjemnost, kterou s pomocí zdravotníků zvládne každá žena. Velký nádor, velkou havárii jistě zvládneme také, ale s mnohem větším úsilím a s mnohem menší jistotou v dobrý konec.

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

BREAST UNIT PRAGUE
Mamma centrum Háje

Související stránky

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014