MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Technické řešení: Software MaSc

Důležité upozornění: Další vývoj aplikace MaSc byl ukončen v roce 2017. Jeho používání však není nijak limitováno.

Přihlášení k odběru novinek týkajících se software MaSc:

Chcete dostávat i novinky týkající se technické problematiky screeningu? Zaregistrujte se zde.

Upozornění ke stahování upgrade softwaru Masc

V rámci restrukturalizace sítě IBA MU došlo k zániku domény cba.muni.cz, což má za následek nefunkčnost stahování nových verzí softwaru MaSc.

10.11.2017 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz vyvinul pro mamografická centra komplexní řešení správy dat. Software MaSc je tak možné použít nejen pro sběr povinných údajů pro účely datového auditu, ale i jako plnohodnotný informační systém s kompletní správou dat o klientkách. Ve volitelných modulech umožňuje také objednávání klientek a výkaznictví pro zdravotní pojišťovny.

V systému je možné i lokálně spouštět validace, dostupné jsou také analýzy i s grafickými výstupy. Systém také umožňuje počítat průběžně aktualizovanou sadu indikátorů kvality, které jsou součástí akreditačního procesu.

Ze systému MaSc jsou data pro účely zaslání do datového centra exportována v anonymizované formě. Z osobních údajů obsahuje export pouze okres bydliště a datum narození.

Není vyžadováno, aby všechna centra využívala právě systém MaSc; nicméně v případě užívání jiného systému je pro účely datového auditu nutné exportovat data v předepsaném formátu (datové rozhraní je k dispozici ke stažení zde).

Software MaSc

Co je to MaSc?

 • MaSc je počítačový program určený pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice v podobě vyhovující mezinárodním doporučením.
 • Program byl vyvinut ve spolupráci s členy Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR.
 • Program obsahuje statistické a grafické funkce.
 • Program obsahuje modul umožňující automatické vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám.
 • Program vyžaduje minimální počítačové vybavení pracoviště.
 • Program je velice jednoduchý na ovládání.

Komu je MaSc určen?

 • MaSc je určen všem centrům provozujícím preventivní a diagnostická mamografická vyšetření.
 • MaSc je vhodný pro privátní i státní zdravotnická zařízení.
 • MaSc lze provozovat nejen lokálně (na jednom PC), ale i síťově na více počítačových stanicích.
 • Lokální verze programu je určena pro provoz v malých zdravotnických zařízeních, kde jsou data sbírána na jednom počítači.
 • Síťová verze programu je určena pro provoz ve větších zdravotnických zařízeních umožňující současné zadávání dat z více počítačů.
 • Základní verzi programu je možno doplnit:
  modulem pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám,
  modulem pro zakládání a evidenci objednávek k vyšetřením.

Co všechno umí MaSc?

 • MaSc umožňuje kompletní vedení datového auditu mamografického pracoviště.
 • MaSc Vám umožní pohodlnou a kvalitní správu údajů o klientkách a vyšetřeních.
 • MaSc provede základní statistické a grafické vyhodnocení Vašich dat.
 • MaSc umí tisknout výsledky vyšetření, žádanky, zprávy a přehledy.
 • MaSc umí komunikovat s některými typy moderních mamografů
 • MaSc zprostředkuje vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám.

Program MaSc umožňuje digitalizaci, import, bezpečnou archivaci a export všech údajů. Data jsou v programu MaSc shromažďována a uchovávána parametrickým způsobem. Tak lze provádět kontrolu úplnosti dokumentace a zadané údaje statisticky vyhodnocovat, ať již přímo programem MaSc, nebo externím způsobem.

V programu MaSc lze vyhledávat potřebné údaje podle stanovených kritérií (např. r.č. klientky, příjmení), řadit záznamy podle definovaných položek, opravovat chybné záznamy apod.

Související stránky

Ke stažení

 

Poslední aktualizace: 12. 3. 2019