MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Technické řešení: Popis

STÁHNĚTE SI

Přihlášení k odběru novinek týkajících se technické problematiky screeningu:

Chcete dostávat i novinky týkající se softwaru MaSc? Zaregistrujte se zde.

Koncepce sběru dat mamografického screeningu

Institut biostatistiky a analýz připravil kompletní technické zajištění sběru dat pro účely datového auditu mamografického screeningu v ČR. Řešení zahrnuje:

  • Lokální aplikaci pro sběr požadovaných dat v mamografických centrech – viz Software MaSc
  • Centrální databázi a proces importu dat
  • Datové rozhraní pro zasílání dat z lokálních aplikací do centrální databáze – ke stažení vpravo nahoře na této stránce
  • Validační reporty generované z centrálních dat.

Lokální aplikace

IBA vyvinul lokální aplikaci MaSc, která plně pokrývá požadavky na datový audit screeningového programu. Mamografické centrum však může využívat libovolné vlastní technické řešení, pokud vyhoví požadavkům datového auditu a je schopné exportovat data v požadovaném formátu.

Centrální databáze

Centrální databáze je provozována na IBA na databázovém serveru PostgreSQL na odpovídajícím hardware. Server je umístěn v zabezpečené serverově se striktně řízeným přístupem. Struktura databáze odpovídá datovému rozhraní, rozšířena je o pracovní a auditní tabulky. Pomocí databázových triggerů je detekována a archivována každá změna ve vstupních datech.

Proces centralizace dat probíhá minimálně dvakrát ročně, a to vždy ke konci března a června. Mamografická centra zasílají data v požadovaném formátu, který je definován v dokumentu datové rozhraní (ke stažení vpravo nahoře na této stránce). Data musí obsahovat minimálně data centra za uplynulé dva roky. V IBA jsou data importována do centrální databáze dle interních postupů. Data, která chybí v zaslané dávce oproti předchozímu období a nejsou starší dvou let, jsou z centrální databáze odstraněna. Každému mamografickému centru je přiřazen třímístný kód, podle kterého jsou data v centrální databázi identifikována. Originální zaslaná data jsou archivována.

Validační report

Na základě dat zaslaných v prvním kolem sběru (každoročně v dubnu) jsou generovány tzv. validační reporty. Jde o seznam v datech zjištěných nesrovnalostí, který je zasílán zpět do mamografického centra. Popis položek validačního reportu je uveden zde ( PDF soubor, 292 kB). Na základě tohoto reportu centrum zkontroluje a opraví svá lokální data (případně dodá vysvětlení) a do konce června opět odešle do IBA kompletní export dat. Na základě takto opravených dat jsou vyhodnocovány celonárodní ukazatele screeningového programu.

RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. (IBA MU)

  

Poslední aktualizace: 11. 12. 2019