MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu

Nález - kategorie BI-RADS

Nemožno rozhodnout
(BI-RADS 0)
Na základě provedené screeningové mamografie nelze rozhodnout o výsledku.
Je nutné doplnit další vyšetření.
Negativní
(BI-RADS 1)
Na screeningové mamografii nezjištěny známky malignity.
Benigní
(BI-RADS 2)
Na screeningové mamografii shledány jen benigní změny. Bez známek malignity.
Susp. benigní
(BI-RADS 3)
Na screeningové mamografii je/jsou změna/y, která/é budou velmi pravděpodobně benigní etiologie.
Další vyšetření s odstupem času.
Susp. maligní
(BI-RADS 4)
Na screeningové mamografii nelze vyloučit maligní tumor.
Doplňujeme další vyšetření.
Maligní
(BI-RADS 5)
Známky maligního tumoru na screeningové mamografii.
Doplňujeme další vyšetření.

Klasifikace dle Tabára

Kliknutím na příslušný obrázek si můžete fotografii zvětšit.

Středně denzní fibroglandulární struktura typu Tabár I Denzní granulární struktura žlázy
typu Tabár IV
Involuční žláza typu Tabár II Velmi denzní žláza typu Tabár V
(dense breast)
Nízce denzní žláza s reziduální fibroglandulární strukturou
typu Tabár III
   

zpět na stránku Screeningová a diagnostická mamografie

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014