MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Screeningová a diagnostická mamografie

Jaké jsou rozdíly mezi screeningovou a diagnostickou mamografií (MG)? Kdy je mamografie hrazena ze zdravotního pojištění? Tato stránka by Vám měla podat jasné vysvětlení.

Screeningová mamografie – hrazená ze zdravotního pojištění

  1. žena je asymptomatická (tj. bez klinického podezření na nádor prsu)
  2. ve věku nad 45 let
  3. dvouletý interval (poslední provedená MG před 2 lety – ZP budou interval dost přísně sledovat)
  4. má rtg žádanku na screeningovou mamografii s diagnózou Z (většinou Z12.3, ale i Z 01.4,N95.1 aj.)

Screeningová MG není zahrnuta do vyžádané (indukované) péče, nejde tedy z nákladů indikujícího lékaře. U asi 10–15 % provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové vyšetření prsů. Vyšetření se doplňuje (na většině screeningových pracovišť ihned) protože žádná metoda není stoprocentní a mamografie nemusí ve všech případech odhalit nádor (odhalí ho asi v 95% případů). Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze ji doplňuje.

Důležitou informací pro ženy a lékaře je také to, že kontrolní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření může být po provedené screeningové mamografii v rámci screeningu doplněno i s určitým časovým odstupem, nejpozději však do roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se provádějí jen tehdy, není-li lékař, který hodnotí screeningovou mamografii, zcela stoprocentně přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru a kontrolou např. za 3 nebo 6 měsíců (UZ kontrolou prsů nebo mamografií, případně i jiným doplňujícím vyšetřením) se ubezpečí, že žena je zdravá. Ve všech ostatních případech kontrolních vyšetření, provedených do dvou let od screeningové mamografie, si žena kontrolu prsů musí hradit.

Z popisu screeningové mamografie radiologem by mělo být pro indikujícího lékaře jasno, zda si případnou doporučenou kontrolu bude muset žena hradit sama nebo se jedná o potřebné doplňující vyšetření s časovým odstupem, které bude v rámci screeningu hrazeno ze zdravotního pojištění a je potřebné k výslednému nálezu. Doplňující vyšetření musí být realizována nejpozději do 1 roku od původní screeningové MG.

Screeningová mamografie nebo preventivní UZ – samoplátkyně

U žen, které nesplňují výše uvedená kritéria např. věkem nebo intervalem od posledního MG vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 let (včetně), lze provést preventivní MG vyšetření za úhradu. Preventivní UZ vyšetření prsů není věkově nijak omezeno. Žena nemusí mít žádnou žádanku k vyšetření. (Cena UZ prsů se pohybuje na většině center mezi 300–400 Kč, cena MG v rozmezí 500–800 Kč.)

Diagnostická mamografie (vyžádaná mamografie)

Je indikována u žen symptomatických – tj. u žen z hmatným tumorem nebo rezistencí, která je podezřelá z tumoru nebo i při jiných klinických známkách onemocnění prsu. Provádí se kdykoli, na jakémkoliv MG pracovišti v ČR, není omezení věkem či jiné. Radiolog je však zodpovědný za výtěžnost vyšetření (tj. zobrazovací metodu první volby – MG, UZ, MR prsů – volí podle odhadu výtěžnosti vyšetření).

MUDr. Helena Bartoňková
MOÚ Brno

Související dokumenty

Přečtěte si také

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014