MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Datový audit mamografického screeningu v praxi

Ročník: 201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Datový audit mamografického screeningu 2016

(14. ročník, 1.–2. 12. 2016)

Autoři Prezentovaný příspěvek
Předkonferenční seminář
D. Klimeš Software MaSc – seminář k aplikaci ( PDF soubor, 1.2 MB)
M. Kratochvílová Rizikové faktory v mamografickém screeningu ( PDF soubor, 1.1 MB)
Konferenční příspěvky
L. Pieranová Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2015
( PDF soubor, 2.4 MB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech ( PDF soubor, 1.4 MB)
O. Ngo

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu
( PDF soubor, 1.5 MB)

Z. Pašková Nový atomový zákon – zásady, změny, dopad na screeningová centra ( PDF soubor, 2.4 MB)
P. Váša Hodnocení denzity, klasifikace dle BIRADS a Tabára ( PDF soubor, 3.3 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor, 727 kB)
L. Pieranová Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění screeningu (Věstník MZ ČR)
( PDF soubor, 240 kB)
M. Skovajsová Vzdělávací aktivity AMA-CZ, projekt nástroje pro nácvik a hodnocení kvality čtení screeningových mamogramů ( PDF soubor, 1.2 MB)
L. Pieranová PR aktivity AMA-CZ a využití sociálních sítí ( PDF soubor, 647 kB)
P. Topinka Je zbytečné se bát ( PDF soubor, 2.2 MB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2015

(13. ročník, 26.–27. 11. 2015)

Autoři Prezentovaný příspěvek
Předkonferenční seminář
D. Klimeš Software MaSc – seminář k aplikaci ( PDF soubor, 1.5 MB)
Konferenční příspěvky
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2014
( PDF soubor, 1.5 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech ( PDF soubor, 1.2 MB)
L. Dušek Metodika, průběh a výsledky zavedení populačního screeningu karcinomu prsu v ČR
( PDF soubor, 2.5 MB)
J. Král Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť
( PDF soubor, 1.0 MB)
M. Skovajsová iMammo – komunikátor mamárního týmu ( PDF soubor, 1.8 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor, 1.2 MB)
J. Daneš Co nás čeká v roce 2016 (úhrady, změny podmínek) ( PDF soubor, 1.8 MB)
M. Skovajsová Vzdělávací aktivity AMA-CZ ( PDF soubor, 100 kB)
V. Polko Externí klinické audity v mamárních centrech ( PDF soubor, 1.5 MB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2014

(12. ročník, 28. 11. 2014)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013
( PDF soubor, 1.6 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech v roce 2013 ( PDF soubor, 1.1 MB)
L. Prudil Novinky v legislativě ( PDF soubor, 3.3 MB)
M. Skovajsová Screening v praxi: Anamnestický dotazník ( PDF soubor, 1.8 MB)
O. Májek Informační podpora screeningového programu: hodnocení kvality a výsledků z mezinárodního hlediska ( PDF soubor, 2.3 MB)
D. Klimeš Sběr a validace dat ( PDF soubor, 1.1 MB)
M. Skovajsová Péče o ženy se středním a vysokým genetickým rizikem vzniku rakoviny prsu ve screeningových centrech ( PDF soubor, 699 kB)
J. Daneš Nové výkony a další novinky ve screeningu ( PDF soubor, 130 kB)
O. Májek Principy adresného zvaní do screeningových programů v ČR a metodika jeho vyhodnocení
( PDF soubor, 1.7 MB)
O. Májek První výsledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v ČR
( PDF soubor, 2.0 MB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2013

(11. ročník, 29. 11. 2013)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v roce 2012
( PDF soubor, 1.5 MB)
O. Májek Novinky z informační podpory screeningového programu ( PDF soubor, 2.0 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech v roce 2012 ( PDF soubor, 1.1 MB)
M. Skovajsová Karcinomy fertilních žen: data, fakta, výstupy ( PDF soubor, 2.7 MB)
M. Skovajsová Účast screeningového pracoviště v mamárním týmu ( PDF soubor, 2.4 MB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor, 603 kB)
O. Májek Pilotní analýza intervalových karcinomů na MOÚ: využití systému I-COP, 2002-2008
( PDF soubor, 685 kB)
R. Knorová Zkušenosti s projektem telefonického zvaní klientek ČPZP ( PDF soubor, 545 kB)
J. Daneš Novinky: zvaní, sazebník, úhrady, pilotní projekt sledování dávek ( PDF soubor, 2.9 MB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2012

(10. ročník, 30.11.2012)

Autoři Prezentovaný příspěvek
O. Májek Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor, 1.6 MB)
M. Skovajsová 10 let screeningu karcinomu prsu v Čechách a na Moravě ( PDF soubor, 2.9 MB)
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v roce 2011
( PDF soubor, 1.3 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality na centrech v roce 2011 ( PDF soubor, 836 kB)
J. Daneš Projekt ke zvýšení účasti ve screeningových programech MZ ČR z prostředků EU - aktuální stav
( PDF soubor, 980 kB)
J. Daneš Připravované legislativní změny - Sazebník výkonů, změny metodiky VZP ČR
( PDF soubor, 868 kB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu + Novinky ve sběru dat ( PDF soubor, 748 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2011

(9. ročník, 11.11.2011)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního screeningu karcinomu prsu v roce 2010
( PDF soubor, 935 kB / videozáznam přednášky)
O. Májek Informační podpora screeningového programu
( PDF soubor, 1.5 MB / videozáznam přednášky)
H. Bartoňková Hodnocení kvality na centrech v roce 2010 ( PDF soubor, 2.1 MB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor, 461 kB)
D. Klimeš Novinky ve sběru dat ( PDF soubor, 354 kB)
M. Skovajsová,
J. Daneš
Změna vykazování diagnostiky a screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 283 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2010

(8. ročník, 26.11.2010)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009
( PDF soubor, 1 MB)
O. Májek a kol. Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor, 1 MB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2009 ( PDF soubor, 572 kB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor, 191 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 4.1 ( PDF soubor, 269 kB)
M. Skovajsová Jak dále v mammární onkoprevenci ( PDF soubor, 2,29 MB)
E. Jursíková Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB ( PDF soubor, 308 kB)
J. Daneš Jak uspět při reakreditaci a boj proti šedému screeningu ( PDF soubor, 351 kB)
M. Dubovská Problematika skytého mamografického screeningu v ČR ( PDF soubor, 361 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2009

(7. ročník, 27.11.2009)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008
( PDF soubor, 1.35 MB)
O. Májek a kol. Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor, 1.2 MB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2008 ( PDF soubor, 760 kB)
M. Skovajsová Personalizace, individualizace diagnostiky a léčby - novinka v medicínském uvažování?
( PDF soubor, 1.95 MB)
J. Daneš Legislativní změny v mamografickém screeningu, reakreditace ( PDF soubor, 550 kB)
P. Andres Smluvní zajištění informační podpory screeningových programů na IBA MU Brno
( PDF soubor, 120 kB)
D. Klimeš Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor, 225 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2008

(6. ročník, 28.11.2008)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2007
( PDF soubor, 947 kB)
O. Májek a kol. Správná interpretace indikátorů kvality ( PDF soubor, 573 kB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2008 ( PDF soubor, 569 kB)
J. Daneš Reakreditace a připravované legislativní změny ( PDF soubor, 497 kB)
L. Šnajdrová a kol. Nová verze portálu mamo.cz ( PDF soubor, 4.7 MB)
D. Klimeš, O. Májek Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor, 241 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2007

(5. ročník, 9.11.2007)

Autoři Prezentovaný příspěvek
A. Svobodník a kol. Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2006 ( PDF soubor, 330 kB)
J. Daneš a kol. Pilotní projekt zvaní žen k mamografickému screeningu ( PDF soubor, 193 kB)
P. Zemánek a kol. Webový portál mamo.cz - aktuální informace ( PDF soubor, 518 kB)
O. Májek a kol. Správná intepretace indikátorů kvality mamografického screeningu ( PDF soubor, 550 kB)
H. Bartoňková a kol. Výsledky analýzy kvality práce screeningových center v ČR: 2005-2006 ( PDF soubor, 401 kB)
V. Kovář a kol. ZPS v mamografickém screeningu ( PDF soubor, 121 kB)
J. Daneš Proč screeningová centra nestíhají? ( PDF soubor, 130 kB)
P. Tesařová a kol. EVA 35 - záchranný kruh pro mladé pacientky s karcinomem prsu ( PDF soubor, 120 kB)
M. Standara a kol. Extramammární tumory v prsu s ohledem na MG screening ( PDF soubor, 314 kB)
O. Májek a kol. Opakující se chyby při sběru dat ( PDF soubor, 275 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2006

(4. ročník, 16.11.2006)

Autoři Prezentovaný příspěvek
A. Svobodník a kol. Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2005 ( PDF soubor, 1.3 MB)
P. Zemánek Nový informační portál mamo.cz ( PDF soubor, 585 kB)
J. Daneš a kol. Výsledky analýzy kvality práce screeningových center v ČR ( PDF soubor, 242 kB)
O. Májek a kol. Využitelnost parametrů kvality screeningu k národním a mezinárodním srovnáním ( PDF soubor, 225 kB)
V. Porod Sběr expozičních dat v mamografickém screeningu ( PDF soubor, 210 kB)
J. Daneš a kol. Mamografický screening - aktuální informace, přítomnost a budoucnost ( PDF soubor, 118 kB)
D. Klimeš a kol. Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor, 215 kB)
D. Klimeš a kol. MaSc - verze 3.2/3.3 ( PDF soubor, 267 kB)
L. Komolíková Matematické modely odhadu vlivu screeningu na epidemiologické charakteristiky cílové populace
( PDF soubor, 168 kB)
Z. Miškovská Včasný záchyt a management onemocnění prsu ( PDF soubor, 266 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2005

(3. ročník, 18.11.2005)

Autoři Prezentovaný příspěvek
L. von Karsa European Cancer Network Aims and Activities ( PDF soubor, 540 kB)
A. Svobodník a kol. Official Results of the National Breast Cancer Screening Programme in the Czech Republic: 2003-2004 ( PDF soubor, 837 kB)
I. Šnábl Internetová prezentace projektu www.mamo.cz ( PDF soubor, 260 kB)
D. Klimeš Metodika hodnocení kvality práce screeningového centra ( PDF soubor, 149 kB)
J. Daneš a kol. Audit kvality center mamografického screeningu: rok 2003-2004 ( PDF soubor, 237 kB)
M. Skovajsová a kol. Nejčastější otázky v mamografickém screeningu ( PDF soubor, 82 kB)
I. Julišová a kol. Informační hodnota core cut biopsií mammy ( PDF soubor, 330 kB)
H. Dolanský a kol. Zkušenosti z kontrol a náměty k dalšímu řešení realizace mamárního screeningu z praxe revizního lékaře zdravotní pojišťovny ( PDF soubor, 480 kB)
D. Klimeš Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor, 176 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 3.2 ( PDF soubor, 209 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2004

(2. ročník, 9.12.2004)

Autoři Prezentovaný příspěvek
H. Bartoňková a kol. Nejčastější chyby ve vedení datového auditu z pohledu screeningového centra
( PDF soubor, 1.2 MB)
J. Daneš a kol. Správná aplikace systému BI-RADS ve screeningu ( PDF soubor, 249 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 3.0 ( PDF soubor, 378 kB)
I. Šnábl Internetová prezentace projektu www.mamo.cz ( PDF soubor, 737 kB)
A. Svobodník a kol. Mamograficky screening v ČR: dosavadní výsledky a perspektivy projektu
( PDF soubor, 547 kB)

 

Datový audit mamografického screeningu 2003

(1. ročník, 9.9.2003)

Autoři Prezentovaný příspěvek
H. Bartoňková a kol. Aktuální výsledky mamografického screeningu na MOÚ ( PDF soubor, 432 kB)
J. Daneš a kol. Jak správně označovat výsledky (kategorie) ( PDF soubor, 130 kB)
M. Skovajsová a kol. Typologie žlázy a její využití v praxi ( PDF soubor, 987 kB)
A. Svobodník a kol. Datový audit mamografického screeningu v praxi ( PDF soubor, 477 kB)
I. Šnábl a kol. Software MaSc: současnost a budoucnost ( PDF soubor, 286 kB)
P. Zavadil a kol. Možnost komunikace SW MaSc s mamografy Instrumentarium Imaging
( PDF soubor, 337 kB)

 Poslední aktualizace: 7. 12. 2016