MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Publikační výstupy z Programu mamografického screeningu v ČR

Mezi výsledky mamografického screeningu nepatří jen vyšší počet úspěšně vyléčených žen, ale i publikace zainteresovaných odborníků v domácích i mezinárodních časopisech a knihách. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších z nich. Publikace jsou řazeny dle roku vydání (nejnovější jsou uvedeny nahoře), potom podle příjmení prvního autora.

Dále by neměly uniknout vaší pozornosti prezentace ze všech dosavadních ročníků konference "Datový audit mamografického screeningu v praxi".

Články v mezinárodních odborných časopisech


 

Články v domácích odborných časopisech


 

Knihy a monografie

 • Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, Brno 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.
 • Skovajsová, M.: Screening nádorů prsu v České republice. Maxdorf, Praha 2012, 88 s. ISBN 978-80-7345-310-7.

 

Kapitoly v knihách a monografiích

 • Májek, O. Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů. In Kvalita péče v metodikách NRC. 2010. ISBN 978-80-254-8488-3.
 • Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice, in: J. Abrahámová (ed.): Vybrané otázky onkologie XIV. Galén, Praha, 2010. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Petráková, K.: Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory, in: Co byste měli vědět o rakovině prsu Grada Publishing, a.s., Praha 2009, s. 33-43 s. ISBN 978-80-247-3063-9
 • Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J: Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu, in: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Grada Publishing, a.s., Praha 2009, s. 42-52. ISBN 978-80-247-3063-9
 • Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J.: Výskyt rakoviny prsu, in: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Grada Publishing, a.s., Praha 2009, s. 25-31. ISBN 978-80-247-3063-9
 • Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic., in: L. Dušek (ed.): Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Grada Publishing, Praha, 2009, s. 207-254. ISBN 978-80-247-3244-2
 • Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu, in: J. Abrahámová (ed.): Vybrané otázky onkologie XII. Galén, Praha, 2008. ISBN 978-80-7262-595-6
 • Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Krejčová, L., Dušek, L.: Mamografický screening v ČR – dosavadní výsledky a perspektivy projektu, in: Abrahámová J. Vybrané otázky onkologie VIII. Praha. Galén, 2004. ISBN 80-7262-296-X

 

Články ve sbornících

 • Skovajsová, M., Bartoňková, H., Daneš, J., Májek, O.: Nejnovější data v českém screeningu nádoru prsu. Onkologie v gynekologii a mammologii. 2012.
 • Májek, O., Mužík, J., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V.: Je vliv organizovaného screeningu zhoubných nádorů patrný v datech Národního onkologického registru ČR?, XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2012
 • Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Schwarz, D., Gregor, J., Dušek, L.: Výukové využití informačních systémů pro programy screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a hrdla děložního, Konference MEFANET. 2009
 • Májek, O., Dušek, L., Klimeš, D., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M.: Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu, XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009
 • Skovajsová, M., Daneš, J., Bartoňková, H., Májek, O., Klimeš, D., Dušek, L.: Monitoring kvality center Národního programu screeningu karcinomu prsu, XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009

 Poslední úpravy: 13. 5. 2016