MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Metodické pokyny a návody KOMD a AMA-CZ

Následující návody a doporučení jsou určeny screeningovým mamografickým centrům.

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (s platností od 1. 1. 2015)
čtěte zde... (odkaz vede na www stránky VZP ČR)

V Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR je na stránce 9 a 10 uvedeno, že: „… za ošetřujícího lékaře se považuje i lékař smluvního mamografického screeningového centra…“ Ošetřující lékař má právo vyžadovat výsledky histologických nálezů z provedených biopsií po soukromých nebo státních zdravotnických subjektech (odd. patologie). Výše uvedený odkaz používejte prosím při komunikaci s odděleními patologie, která odmítají vydávat screeningovému centru histologické nálezy.

prosinec 2014
Doporučení KOMD k vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů (s platností od 1. 1. 2012)
čtěte zde...
leden 2012
Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

 PDF soubor, 136 kB.

květen 2008
Etický kodex screeningového centra

 PDF soubor, 92 kB.

březen 2008

 

Poslední aktualizace: 5. 6. 2012