MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Legislativa, formuláře, přihlášky, dotazníky, informované souhlasy

V současnosti je mamografický screening provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Na této stránce najdete dokumenty související s legislativou mamografického screeningu v České republice a další užitečné informace.

Formuláře pro mamografická centra

 • Přihláška k mamografickému screeningu ( PDF soubor, 87 kB /  soubor ve Wordu, 32 kB)
  Každé mamografické pracoviště v ČR má možnost požádat o zařazení do Programu mamografického screeningu v České republice:
  • První podmínkou je vyplnění přiloženého formuláře a jeho zaslání na uvedenou adresu.
  • Pracoviště zároveň získá přístup do elektronického formuláře, který rovněž vyplní.
   KOMD potom doporučí / nedoporučí toto pracoviště do programu mamografického screeningu.
   Důležité: Žádost o přístup do elektronického formuláře prosím zašlete e-mailem na adresu . V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení a tituly, název a adresu zdravotnického zařízení.
 • Přihláška k reakreditaci ( PDF soubor, 85 kB /  soubor ve Wordu, 32 kB)
  Pro stávající mamografická centra platí povinnost přihlásit se k reakreditaci. Podmínkou je vyplnění přiloženého formuláře a odeslat jej na uvedenou adresu. Pracoviště má dále povinnost průběžně aktualizovat své údaje v "Technické a personální charakteristice pracovišť", a to prostřednictvím pověřené osoby (viz privátní část webu v sekci AMA-CZ).

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu:

Komise pro screening nádorů prsu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Legislativa související s mamografickým screeningem

 • Věstník MZ ČR 04/2010 obsahující Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice ( PDF soubor, 182 kB)
 • Vyhláška MZ ČR č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách ( odkaz na externí web)
 • Vyhláška MZ ČR č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
  ( PDF soubor, 4,6 MB)
 • Metodika VZP ČR pro pořizování a předávání dokladů (k 1. 1. 2015)
  ( odkaz na PDF soubor na webových stránkách VZP ČR)
  Poznámka: V „Metodice VZP ČR pro pořizování a předávání dokladů“ na str. 10 je uvedeno, že lékař screeningového MG centra je veden jako ošetřující lékař. Jako ošetřující lékař má právo na informaci o výsledku biopsie z patologických oddělení.

Materiály pro ošetřující lékaře

Dotazníky a informované souhlasy pro pacientky

 • Dotazník anamnestických rizikových faktorů u nádorů prsu ( PDF soubor, 166 kB)
 • Informovaný souhlas pro výkon core-cut biopsie ( PDF soubor, 123 kB)

Další dokumenty

 • Radiační ochrana a fyzikálně-technická podpora mamografického screeningu ( PDF soubor, 102 kB)
 • European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, 4th Edition ( PDF file in English, 159 kB)
 • European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Mammography Screening (Evropský protokol pro kontrolu kvality fyzikálních a technických aspektu mamografického screeningu) ( PDF file in English, 1.3 MB)
 • Official Journal of the European Union: Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) ( PDF file in English, 93 kB)
 • Vainio H, Bianchini F (eds.). IARC Handbook of Cancer Prevention. Breast Cancer Screening. Vol 7 Lyon, France: IARC Press, 2002. ( PDF file in English, 72.2 MB)

 

Poslední aktualizace: 26. 6. 2014