MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Způsoby provádění mammotomie, indikace

Smyslem zavedení vakuem asistované biopsie (mammotomie) do běžné diagnostické praxe není nahrazení core cut biopsie mammotomií, ale zvýšení cílenosti a tím i spolehlivosti biopsie a rozšíření výkonů tam, kde core biopsie není proveditelná. Nově se také vakuem asistovaná biopsie užívá terapeuticky za velmi přísných indikačních kautel. Mammotomie se stejně jako core biopsie provádí za stereotaktické kontroly (ST mammotomie) nebo při sonografickém navádění k ložisku (hand held, HH).

Diagnostické indikace ST mammotomie (stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB)

Ideální a nejpřesnější je stereotaktické zaměřování buď u sedící či u ležící klientky (prone table):

 1. Nejdůležitější indikací je biopsie okrsku podezřelých mikrokalcifikací. ST mammotomie umožňuje nejen vyjmutí okrsku mikrokalcifikací, ale rovněž trvalou lokalizaci ložiska původního shluku mikrokalcifikací pomocí vloženého zobrazitelného klipu na konci výkonu (pro případ následného chirurgického výkonu z terapeutického důvodu).
   
 2. ST mammotomie může být provedena i u podezření na minimální ložisko, které neobsahuje mikrokalcifikace, ale které je patrné mamograficky (bez sonografického korelátu). Tyto indikace budou spíše vzácné.

Diagnostické indikace HH mammotomie (ultrazvuková vakuem asistovaná biopsie, UVAB)

Je klinický předpoklad, že mammotomie z „volné ruky“ (hand held, HH) bude užívána v menším počtu případů než ST mammotomie. Přesto je indikační škála širší:

 1. HH mammotomie nahradí hand free core biopsii v případech, kdy je z anatomických důvodů a z důvodů lokality ložiska bezpečnější. Vyloučí se riziko posunu jehly při core biopsii nevýhodně uloženého ložiska – léze blízko bradavky, kůže, hrudní stěny, axilly.
   
 2. HH mammotomie má být zvažována při nejasných nálezech typu neurčitého ložiska (distorze struktury), které nemá konkrétní obrysy. Může být hmatné i nehmatné, je lépe zobrazitelné při sonografii než v mamografickém obraze a jeho diferenciální diagnostika je: a/ hormonální uzel versus karcinom b/ zánětlivé ložisko versus karcinom. Ziskem je větší diagnostická jistota při velkém objemu získané tkáně.
   
 3. HH mammotomie pod sonografickou kontrolou nahrazuje core biopsii při nálezu minimálních ložisek, která jsou core biopsií těžko zasažitelná. Malá ložiska (5 mm a méně) benigního či maligního typu nejsou fixována k okolní tkáni, a proto mají tendenci uhýbat před rychle se posunující jehlou při core biopsii. Při odběru tkáně z malých ložisek se při mammotomii uplatní efekt podtlaku, kterým je podezřelá tkáň přitažena do odběrové části jehly. Je tím řešen zejména problém minimálních lobulárních karcinomů, jejichž zobrazitelnost je v mammografii problematická. Lobulární karcinomy se vyskytují v 10–15% případů nových nádorových onemocnění prsu.
   
 4. HH mammotomie řeší i mikrokalcifikace viditelné v UZ zobrazení. Standardem zůstává SVAB, ale při zlepšujících se ultrazvukových způsobech zobrazení dochází k zobrazování mikrokalcifikací i v UZ obrazech. Je dobré využít při nevýhodném uložení mikrokalcifikací, například v těsné blízkosti kůže, bradavky, axilární oblasti.
   
 5. Vhodnou indikací k HH mamotomii jsou intracystické a intraduktální léze zejména v uložení pod mammilou.
   
 6. HH mammotomie se významně uplatňuje v diagnostice recidivujícího onemocnění karcinomu prsu. Spolu s rozvojem konzervativních chirurgických výkonů při léčbě karcinomu prsu nastala nová éra diagnostiky recidiv v terénu poléčebných změn. Léčené ženy nelze při každém podezření na recidivu odeslat na probatorní excisi, a to nejen z psychologického hlediska, ale také proto, že ve tkáni léčené zářením se každý další chirurgický výkon velmi špatně hojí. Mammotomie je proti core biopsii výkonem vsazeným na jistotu, větší objem tkáně sníží pravděpodobnost falešné pozitivity či negativity na minimum.
   
 7. HH mammotomie je plně indikovaná v případě rebiopsie:
  1. pro nejistý nebo hraniční histologický nález či prekancerozu v core biopsi
  2. v případě přetrvávajících pochybností radiologa po negativní core biopsii suspektního ložiska

Terapeutické využití UVAB

První uznávanou indikací je mammotomická terapie intraduktálních papilomů, výkon vyžaduje velkou míru erudice a dobré zajištění pracoviště při eventuelních komplikacích.

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014