MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

Definice diagnostické a screeningové mamografie

Definice screeningové a diagnostické mamografie (MG) v „Seznamu výkonů s bodovými hodnotami“ (VZP):

 • 89 179 Diagnostická mamografie nebo duktografie = vyšetření pacientů s příznaky zhoubného nádoru nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným nádorem nebo nezbytné doplňující vyšetření ke screeningové mamografii. Jedna strana. (Body: 255)
 • 89 221 Screeningová mamografie = vyšetření k vyhledávání prekanceróz a zhoubných nádorů prsu. Obě strany. (Body: 521)

Samoplátkyně v preventivním vyšetřování - příklady

Klientka platí v těchto případech:

 • Klientka si sama žádá preventivní MG vyšetření prsů, splňuje minimální věkovou hranici 40 let a od případné předchozí mamografie uplynul alespoň kalendářní rok. (např. MG nebo UZ kontrola mezi dvěma screeningovými kontrolami na přání klientky nebo po doporučení radiologem).
 • Klientka si nezajistí žádanku na MG nebo UZ vyšetření prsů od svého lékaře.
 • Ze žádanky je zřejmé, že se nejedná o opodstatněné diagnostické mamografické nebo ultrazvukové vyšetření (jedná se o tzv. „šedý screening“: např. cystická mastopatie, mastodynie a jiné benigní dysplazie prsu). U mamografie musí žena splňovat minimální věkovou hranici 40 let.
 • Klientka má genetikem stanoveno riziko onemocnění karcinomem prsu 19 % a méně a v případě klientky ve screeningovém věku se jedná o vyšetření mimo řádný dvouletý screeningový interval.

Klientka (pacientka) neplatí např. v těchto případech:

 • Klientka přišla na běžnou screeningovou MG po 2 letech od předchozí screeningové MG - čas se načítá od předchozí screening. MG ( pozn. - zcela výjimečně se čas načítá od poslední diagnostické MG - to v případě, že screeningová MG vychází časově dříve než 12 měsíců po diagnostické MG).
 • Je indikována diagnostická MG pro hmatnou lézi v prsu, podezřelou ze zhoubného tumoru prsu (MKN dg. např. N63).
 • Klientka patří do skupiny vysoce rizikových žen:
  • a) riziko pro karcinom prsu stanovené genetikem je 20 a více procent
  • b) má histologicky prokázanou atypickou hyperplázii nebo LCIS prsu
  • c) prodělala radioterapii hrudníku v mladém věku a je minimálně 8 let od ukončení radioterapie

   

  Poslední aktualizace: 20. 8. 2014