MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Indikace k MR vyšetření prsů

Magnetická rezonance prsu (MR mamografie - MRM) je kontrastní dynamické vyšetření. Postupným vývojem MR technik v posledních 20 letech se z ní stala vyšetřovací technika, jejímž základem jsou T1-3D gradientní dynamické sekvence s aplikací paramagnetické kontrastní látky (chelát gadolinia, 0,1–0,2 mmol/kg váhy).

Proti klasickým mamodiagnostickým metodám, mamografii (MG) a ultrasonografii (UZ), poskytuje informaci nejen morfologickou (nekontrastní MR obraz), ale i funkční. Tato funkční informace, hodnocení postkontrastního enhancement tkáně se opírá o fenomén neoangiogeneze – i minimální karcinom má proti okolí výrazně vyšší vaskularizaci tvořenou sítí patologických novotvořených cév, větší počet a velikost cév, vyšší permeabilitu, větší intersticiální prostor. To dává předpoklad k zobrazení mamograficky, sonograficky a klinicky němé (okultní) léze – tedy ve stadiu, kdy pro malou velikost, charakter růstu nebo růst v denzní tkáni nevyvolají změny v morfologickém obraze mléčné žlázy (MG, UZ, nekontrastní MR obraz). Sensitivita MR v zobrazení invazivního karcinomu prsu je uváděna až 95–99 %.

Vysoká sensitivita je zatížena nižší specificitou, dle zdrojů v širokém rozmezí 40–80 %. Nižší specificita vychází z vlastní kontrastní povahy metody – zdrojem falešné pozitivity může být enhancement benigních neproliferativních lézí a také nespecifické fysiologické enhancement mléčné žlázy, kolísající během menstruačního cyklu a závislé na individuální hormonální hladině. Tyto spontánně enhancující léze (UBOs - Unidentified Bright Objects) se objevují nejvíc během 1. a 4. týdne cyklu a u mladých žen pod 35 let věku. Proto je prvním a zcela zásadním předpokladem provedení kontrastní MRM ve 2. týdnu cyklu (6.–17. den).

Specificitu, ale i celkový kredit metody však snižují i nesprávné indikace. MRM nenahrazuje ani mamografii ani sonografii, je vždy doplňující nadřazenou metodou. Až na výjimečné, striktně indikované případy nemá místo v hodnocení povahy nejasných, v MG a UZ detekovatelných lézí. Zde je metodou volby core biopsie (pod MG či UZ kontrolou).

Indikace

A. Bez kontrastní látky

Implantáty (hodnocení celistvosti, ruptura) – je to jediná indikace pro nekontrastní MRM pro hodnocení celistvosti silikonových implantátů. Základem protokolu jsou speciální sekvence s možností specifického potlačení či zvýraznění signálu silikonu spektrální analýzou. Aplikaci paramagnetické kontrastní látky ale vyžadují případy, kdy vyšetřujeme prs s implantáty pro suspekci karcinomu prsu.

B. S kontrastní látkou

 1. Dispenzarizace žen s vysokým rizikem karcinomu prsu - nosičky mutací genů BRCA1, BRCA2, P53 (Li-Fraumeni syndrom), PTEN (Cowden a Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromy), CHEK2, ženy s rizikem 20 % a vyšším dle RA, ženy po RT mediastina pro m. Hodgkin ve věku 10–30 let.
   
 2. Staging již diagnostikovaného karcinomu prsu – stanovení případné multicentricity, multifokality, okultního druhostranného karcinomu a změny velikosti nálezu – přesnější rozsah (především u lobulárního karcinomu, DCIS a v terénu denzní žlázy).
   
 3. Hodnocení efektu neoadjuvantní chemoterapie.
   
 4. Hledání primárního Tu při diagnóze MTS v axilárních uzlinách a negativním MG a UZ vyšetření (zde je metodou volby MRM nebo PET/CT).
   
 5. Hodnocení po léčbě Ca – pozitivní pooperační okraje, jizva versus recidiva Ca (! významné omezení časem a vývojem změn po terapii – nejdříve za 2-3 měsíce po operaci, 6-12 měsíců po RT).
   
 6. Nejasný nález v MG a/nebo v UZ obraze – cílem není jednoznačné rozlišení maligní/benigní, ale potvrzení nebo vyloučení nutnosti biopsie, případně vymezení oblasti zájmu v terénu denzní nebo nepřehledné žlázové struktury.

INDIKACE (5) a (6) spíše jen ve vybraných případech! – je nutné si uvědomit, co lze (nelze) od metody očekávat!

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014