MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště
Upozornění ke stahování upgrade softwaru Masc

V rámci restrukturalizace sítě IBA MU došlo k zániku domény cba.muni.cz, což má za následek nefunkčnost stahování nových verzí softwaru MaSc.

10.11.2017 IBA MU | Další informace...
Informace ze SÚJB pro mamocentra: nutnost přizpůsobení se nové legislativě do konce roku 2017

Od 1. 1. 2017 je v platnosti nový Atomový zákon (zákon č. 263/2016 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky, především vyhláška č. 422/2016 Sb.

2.11.2017 Administrátor | Další informace...
Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se bude konat 25. září 2017 v Praze a přinese aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.

7.9.2017 Administrátor | Další informace...

Archiv