MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště

Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Je na čase ho změnit? Medical Tribune se zeptala zakladatele českého screeningového programu prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.


Jak se vyvinul pohled lékařů na pacientská sdružení a na spolupráci s nimi za tři desítky let, co se věnujete diagnostice karcinomu prsu?

Všechna velká centra spolupracují s pacientskými organizacemi a je to obrovská podpora pro pacientky, kterým oznamujeme diagnózu karcinomu prsu. Je veliká výhoda, že si pacientky mohou sdělit zkušenosti a že v těchto sdruženích najdou ženy, které si léčbou samy prošly. Velmi úzce a dlouhodobě spolupracujeme zejména s Mamma HELP.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

11.11.2019 Medical Tribune


Zpět