MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště

Ve screeningu starších žen je osvědčenou metodou nejen klasická mamografie, ale i 3D mamografie

Klasická mamografie i nadále zůstává účinnou metodou pro screening karcinomu prsu u 65letých a starších žen. Ještě o něco spolehlivější je využít u této skupiny žen 3D metodu zobrazení, tzv. digitální tomosyntézu prsu (neboli 3D mamografii). Výsledky nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Radiology [1].


Karcinom prsu je celosvětově nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u žen a zároveň i nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory u žen (viz Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání). Opakovaně bylo prokázáno, že s využitím digitální 2D mamografie lze snížit úmrtnost na karcinom prsu, a to díky záchytu nádorů v časných stadiích, kdy je onemocnění nejsnáze léčitelné. V roce 2011 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) schválil 3D mamografii jako další metodu, kterou lze v USA používat pro screening karcinomu prsu (Pozn.).

Navzdory technologickému pokroku se v odborných kruzích stále debatuje o tom, zda je screening karcinomu prsu u starších žen opravdu přínosem. Zatímco United States Preventive Services Task Force (USPSTF) doporučuje provádět screeningovou mamografii pouze do věku 74 let, jiné skupiny odborníků vůbec nedoporučují, aby starší ženy byly vyřazovány ze screeningu.

V nejnovější studii výzkumníci z Massachusetts General Hospital (MGH) porovnávali v populaci starších žen účinnost klasické screeningové mamografie s účinností tomosyntézy. Využili k tomu 2D mamogramy více než 15 000 žen (průměrný věk 72,7 roku), které podstoupily klasickou mamografii, a 3D mamogramy více než 20 000 žen (průměrný věk 72,1 roku), které byly vyšetřeny pomocí tomosyntézy. Co se týče účinnosti detekce karcinomu prsu, oba přístupy byly vysoce efektivní. Tomosyntéza však měla oproti klasické mamografii některé výhody, konkrétně nižší míru falešně pozitivních výsledků, dále vyšší pozitivní prediktivní hodnotu (tzn. pravděpodobnost, že žena s pozitivním výsledkem screeningového vyšetření opravdu má karcinom prsu) a také vyšší specificitu (tzn. schopnost odlišit zhoubný nádor od benigních nálezů).

„Ukázali jsme, že screeningová mamografie je u starších žen účinnou metodou, že má vysokou detekční míru a nízký podíl falešně pozitivních výsledků. Zároveň se ukázalo, že tomosyntéza má ještě lepší výsledky než klasická 2D mamografie,“ vysvětlila dr. Manisha Bahlová, která pracuje jako radioložka v MGH a vyučuje také radiologii na Harvard Medical School. „Tak například podíl žen, které jsou po provedení screeningové mamografie pozvány na doplňující vyšetření, je u tomosyntézy nižší než u klasické 2D mamografie. Zjistili jsme také, že pozitivní lymfatické uzliny byly nalezeny u menšího podílu pacientek, jejichž zhoubný nádor prsu byl detekován pomocí tomosyntézy, ve srovnání s pacientkami, jejichž nádor byl odhalen pomocí klasické 2D mamografie. To naznačuje, že tomosyntéza dokáže odhalit nádor prsu v časnějším stadiu – a právě to je cílem screeningové mamografie.“

Dr. Bahlová zdůraznila, že výsledky studie nepodporují domněnku některých výzkumníků, že mamografický screening by měl být v nějakém konkrétním věku ukončen. Screening u starších žen by podle ní měl být založen na osobních preferencích dané ženy, na její nadějí dožití a na jejím aktuálním zdravotním stavu, nikoli pouze na jejím věku.

„Náš výzkum prokázal, že klasická screeningová mamografie i tomosyntéza jsou u starších žen spolehlivé, co se týče detekční míry i falešné pozitivity,“ konstatovala dr. Bahlová. „Je-li žena zdravá a chce-li se léčit se zhoubným nádorem v případě, že by byl nějaký odhalen, pak by měla i nadále docházet na screeningová vyšetření.“

Dr. Bahlová očekává, že v budoucnu se kombinace digitální mamografie a tomosyntézy stane standardem. Protože je však tomosyntéza stále ještě relativně novou metodou, bude podle ní zapotřebí dalšího výzkumu, který se bude zabývat dlouhodobými dopady tohoto typu vyšetření na zdraví pacientek.

Reference

  1. Bahl M, Pinnamaneni N, Mercaldo S. Digital 2D versus tomosynthesis screening mammography among women aged 65 and older in the United States. Radiology 2019. doi: 10.1148/radiol.2019181637

Poznámka překladatele

  • V České republice je přístrojem pro 3D mamografii vybaveno již několik akreditovaných pracovišť pro screening karcinomu prsu, postupně přibývají další.

2.4.2019 Tisková zpráva Severoamerické radiologické společnosti (RSNA)


Zpět