MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště

Informace ze SÚJB pro mamocentra: nutnost přizpůsobení se nové legislativě do konce roku 2017

Od 1. 1. 2017 je v platnosti nový Atomový zákon (zákon č. 263/2016 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky, především vyhláška č. 422/2016 Sb.


Dle přechodného ustanovení § 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., je držitel povolení (v případě mamografických pracovišť – držitel povolení k používání mamografického rtg zařízení) vydaného na základě ustanovení „starého“ zákona č. 18/1997 Sb., povinen přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti, tedy do 1. 1. 2018.

Povolení vydaná na základě ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., platí na dobu vydání, avšak nejdéle do 31. 12. 2026 (i ta na dobu neurčitou).

V případě dotazů se obraťte na místně příslušné Regionální centrum SÚJB.

2.11.2017 Administrátor


Zpět