MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se konala dne 25. září 2017 v Praze a přinesla aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění. Informace a sdělení jednotlivých zúčastněných odborníků jsou ve formě prezentace dostupné na http://prevon.uzis.cz/.


Konference se mimo jiné věnovala tématu screeningu karcinomu prsu. Toto téma bylo představeno významnými odborníky, rozebrány byly slabé a silné stránky tohoto programu z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Šlo o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference bylo moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.

Bližší informace naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.

Ke stažení

 

PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

30.9.2017 Administrátor


Zpět