MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště
Nová struktura datového rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu

Byla zveřejněna nová verze datového rozhraní pro předávání dat v programu mamografického screeningu.

11.12.2019 Administrátor | Další informace...
Sedmnáct let mamografického screeningu v ČR: programu se účastní necelé dvě třetiny žen

Již 17. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal v pátek 15. listopadu 2019 v Brně. Setkání se zúčastnilo téměř 160 mamodiagnostiků, radiologických asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem této tradiční akce je zhodnocení práce akreditovaných center mamografického screeningu v předchozím roce, prezentace nejnovějších výsledků Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice, a v neposlední řadě sdílení praktických informací pro screeningová centra.

20.11.2019 IBA LF MU | Další informace...
Lékaři zvažují změny ve screeningu karcinomu prsu

V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Je na čase ho změnit? Medical Tribune se zeptala zakladatele českého screeningového programu prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

11.11.2019 Medical Tribune | Další informace...
Ohlédnutí za dvaceti lety Mamma HELP

Zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení následné péče a přispět k lepší informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby karcinomu prsu, to jsou cíle Mamma HELP, na niž se ročně obrátí na 7 000 klientek a klientů. Redaktoři Medical Tribune vyzpovídali ředitelku spolku, Mgr. Janu Drexlerovou.

11.11.2019 Medical Tribune | Další informace...
Tomosyntéza prsu nebo digitální mamografie? Obě metody mají v zásadě stejné výsledky

Tomosyntéza prsu se významně neliší od klasické digitální mamografie, bereme-li v úvahu výsledky obou metod jakožto screeningového nástroje pro detekci karcinomu prsu v rámci populačního screeningového programu. Výsledky nejnovější norské studie byly publikovány letos v červnu v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

9.9.2019 Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) | Další informace...
Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

Ženy s rizikovými faktory životního stylu mají celkově zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Podle nové norské studie [1] je tato souvislost zjevná u tzv. „luminal-A like“ and „luminal B-like HER2+“ podtypů karcinomu prsu, nikoli však u „luminal B-like HER2–“ ani u HER2+ či triple-negativních podtypů tohoto zhoubného nádoru.

2.9.2019 Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) | Další informace...
Mamární multidisciplinární workshop II. (Praha, 17. 10. 2019)

Mammacentrum MEDICON a Česká radiologická společnost ČLS JEP Vás srdečně zvou na „Mamární multidisciplinární workshop II.“, tentokrát na téma „Diagnóza nádor prsu – a co dál?“ Workshop je pořádán pod záštitou České radiologické společnosti ČLS JEP a bude se konat ve čtvrtek 17. října 2019 v Akademii věd České republiky (Národní 3, Praha 1).

29.8.2019 | Další informace...
Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

Česká populace je výrazně zatížena vysokým výskytem zhoubných nádorů, důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. V nejnovějším čísle Časopisu lékařů českých [1] byly publikovány aktuální výsledky adresného zvaní za období 2014–2017.

16.8.2019 Časopis lékařů českých | Další informace...

Archiv