MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu prsu Epidemiologie karcinomu prsu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Klasifikace nálezů v mamografickém screeningu Specializovaná pracoviště Specializovaná pracoviště
Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC) vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

U příležitosti letošního Světového dne boje proti rakovině vydala ECIBC 17 nových doporučení týkajících se screeningu a diagnostiky karcinomu prsu. Veřejnost, lékaři i političtí činitelé se tak nyní mohou řídit celkem 40 doporučeními, která jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích [1].

4.2.2019 Tisková zpráva ECIBC | Další informace...
Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

Dosud nejkomplexnější metoda pro predikci rizika vzniku karcinomu prsu u konkrétní ženy byla popsána v článku, který byl právě publikován v odborném časopise Genetics in Medicine [1].

15.1.2019 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) bude v roce 2018 na celém světě nově diagnostikováno 18,1 mil. případů zhoubných nádorů a 9,6 mil. lidí v důsledku zhoubného nádoru zemře. Nejnovější odhady pro tento rok byly publikovány letos v září v odborném časopise CA: A Cancer Journal for Clinicians [1].

5.12.2018 medscape.com, IBA LF MU | Další informace...
16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

V pátek 16. listopadu 2018 se v Brně konal již 16. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Akce se zúčastnilo více než 150 mamodiagnostiků, radiologických asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto tradičního setkání je nejen zhodnocení práce akreditovaných center mamografického screeningu v předchozím roce a prezentace dosavadních výsledků Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice, ale také sdílení nejrůznějších informací, které mají praktický dopad na screeningová centra.

30.11.2018 IBA LF MU | Další informace...
Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

Pacientky s karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyšší přínos z následné léčby tohoto zhoubného nádoru než pacientky, které se screeningového programu neúčastní. K takovým závěrům došli autoři nejnovější studie, která analyzovala údaje o více než 50 000 švédských ženách [1].

9.11.2018 Tisková zpráva Queen Mary University of London | Další informace...
Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání

Zajímá Vás, jak si Česká republika stojí v porovnání se zbytkem světa, co se týká epidemiologie karcinomu prsu?

30.10.2018 IBA LF MU | Další informace...
3D mamografie zachytí ve screeningu o 34 % více zhoubných nádorů prsu

Tomosyntéza prsu neboli 3D mamografie dokáže zachytit o více než 30 % zhoubných nádorů prsu ve srovnání s tradičně prováděnou mamografií, přičemž většinu detekovaných nádorů představují invazivní karcinomy. K takovému závěru dospěli autoři rozsáhlé klinické studie, která byla po dobu pěti let prováděna na téměř 15 000 ženách účastnících se mamografického screeningu. Studii společně realizovaly Lundská univerzita (Lunds universitet) a univerzitní nemocnice v Malmö (Skånes universitetssjukhus) a její výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Lancet Oncology [1].

15.10.2018 Tisková zpráva Lundské univerzity | Další informace...
U žen po menopauze je zhubnutí spojeno s nižším rizikem vzniku karcinomu prsu

V rámci studie postmenopauzálních žen bylo zjištěno, že účastnice, kterým se podařilo snížit hmotnost, měly nižší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu než ty, jejichž hmotnost se nezměnila nebo dokonce zvýšila. Závěry této studie, která byla publikována v Cancer [1], odborném časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS), naznačují, že snížení hmotnosti by mohlo přispět ke snížení rizika vzniku karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.

8.10.2018 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...
Pozvánka na konferenci PREVON 2018

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.

26.9.2018 ÚZIS ČR | Další informace...

Archiv