MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

Objednací doba a počty klientek s pozvánkou: formulář

JAK TO FUNGUJE?

Automatické upozornění je vždy rozesíláno všem centrům k 15. dni každého měsíce a platnost odkazu uvedeného v zaslaném e-mailu je 10 dní. Má‑li v té době vedoucí centra dovolenou, může za něj formulář vyplnit pověřený lékař, a to z jakéhokoli počítače. Jedinou možností, jak se dostat k platnému formuláři, je odkaz uvedený v automaticky rozeslaném e-mailu.

Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) nyní kromě údaje o objednací době mamografických screeningových pracovišť sleduje i počet žen, které se během uplynulého měsíce dostavily na screeningovou mamografii s pozvánkou z adresného zvaní. Pro screeningová centra z toho vyplývá povinnost evidovat po měsících počty žen, které se dostavily na toto adresné zvaní (přečtěte si návod na evidenci žen s pozvánkou v programu MaSc).

Údaje o objednací době budou i nadále prezentovány ve veřejně dostupném seznamu screeningových center. Naopak počty žen, které se na screeningové vyšetření dostavily s pozvánkou, nebudou prezentovány v části pro veřejnost.

Prosíme Vás tedy o aktualizaci údajů Vašeho pracoviště.

Zadejte prosím do níže uvedených políček:

  1. Objednací dobu pro screeningovou mamografii u Vašeho screeningového pracoviště a stiskněte tlačítko ULOŽIT. (Tip pro vyplnění: Zadejte průměrnou objednací dobu ze tří prvních míst, které Vám Váš objednací systém nabídne.)
  2. Počet žen, které se během minulého měsíce dostavily s pozvánkou z adresného zvaní. (Tip pro vyplnění: návod na evidenci žen s pozvánkou v programu MaSc
  3. Zda sami zvete ženy systematicky* k dalším kontrolám (a pokud ano, jakým způsobem). (Poznámka: toto je jednorázově zjišťovaná informace v březnu 2015).
    * „Systematickým“ zvaním se rozumí jakýkoli způsob, který zajistí včasné znovupozvání konkrétní klientky do Vašeho centra. Může to být klidně i jednou za čas, nikoli pravidelně.