MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Další zdroje informací

Screeningové programy v ČR

Program mamografického screeningu v České republice

www.mamo.cz

Program cervikálního screeningu v České republice

www.cervix.cz

Program kolorektálního screeningu v České republice

www.kolorektum.cz

Sdružení pacientek s rakovinou prsu

Onkologické informační zdroje: české internetové stránky

Česká onkologická společnost

www.linkos.cz

  • Oficiální stránky České onkologické společnosti, obsahující řadu užitečných informací pro pacienty a jejich blízké. Zdaleka nejobsáhlejší stránky týkající se onkologické problematiky v ČR.
Národní onkologický program on-line

www.onconet.cz

  • Národní onkologický program on-line (NOP On-line) je výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Naleznete zde mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.
Systém pro vizualizaci onkologických dat (SVOD)

www.svod.cz

  • Informační systém pro hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. Tento výzkumný projekt byl ustanoven na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Výsledkem je komplexní informační portál, který zpřístupňuje více než 1,3 mil. záznamů Národního onkologického registru. Zájemci mohou podle vlastní volby snadno provádět analýzy epidemiologie nádorů, trendů, regionálních rozdílů a populačních rizik.
Prevence nádorů (MOÚ BRNO)

Prevence nádorů

  • Tyto stránky vznikají pod záštitou Masarykova onkologického ústavu v Brně a obsahují mj. rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, návod na samovyšetření prsu apod.
Dialog Jessenius

Dialog Jessenius

  • Společnost zabývající se osvětou o závažných onemocněních, jejichž součástí je výroba edukačních filmů. Edukační filmy s tematikou nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění najdete na www.pruvodce-onemocnenim.cz.
I muži mají prsa

I muži mají prsa

  • Michal Kříž je obyčejný muž, který si prošel životní zkouškou jménem rakovina prsu. Rád by se podělil o svůj příběh a pomáhal ostatním mužům, kteří se mohou s tímto onemocněním setkat.

Rakovina prsu: zahraniční internetové stránky

www.cancer.gov Oficiální stránky amerického National Cancer Institute. Kromě informací o rakovině prsu přinášejí řadu informací o dalších onkologických diagnózách, klinických studiích atd.
www.imaginis.com Přehledný portál poskytující ženám informace nejen o rakovině prsu, ale i o dalších závažných – a přitom relativně častých – onemocněních.
www.macmillan.co.uk Stránky britské neziskové organizace Macmillan Cancer Support, která poskytuje užitečné informace o všech onkologických diagnózách a rady pro pacienty i jejich blízké.
www.breastcancer.org Informace o rakovině prsu od neziskové organizace Breastcancer.org.

 

Poslední aktualizace: 27. 2. 2017