MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ)

Přihlašte se

(vstup do privátní části webu pro členy AMA-CZ)

AMA

Sídlo sdružení:
Konstantinova 1479/1
149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 26634767
E-mail: ama-cz@volny.cz

Sdružení AMA-CZ je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu.

Cíl sdružení je realizován zejména tím, že sdružení:

  • podílí se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu,
  • podporuje rozvoj programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu,
  • zastupuje lékaře v dohadovacích řízeních k sazebníku výkonů a o úhradě zdravotní péče,
  • zastupuje lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, orgány státní správy a dalšími subjekty,
  • vydává odborné publikace,
  • organizuje odborné vzdělávací akce zaměřené na problematiku diagnostiky a léčení chorob prsu,
  • poskytuje členům odbornou pomoc a informace (úhrada zdravotní péče, léčebné a diagnostické postupy, obchodní aktivity společností, novinky v technice, apod.).

K naplnění svého cíle sdružení spolupracuje se státními orgány a organizacemi, mezinárodními organizacemi a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.

 

(výňatek ze Stanov občanského sdružení AMA-CZ)

Poslední aktualizace: 7. 1. 2015