MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


8 příznaků rakoviny prsu, o kterých jste možná nevěděla

Mnoho lidí si myslí, že prvním příznakem rakoviny prsu je nahmataná bulka. Tato nemoc se však může projevovat různě – od bulky až po některé méně známé příznaky. Pokud u sebe pozorujete některý z uvedených příznaků, ještě není důvod panikařit. Nutně to nemusí znamenat, že máte rakovinu prsu, rozhodně však rychle navštivte svého praktického lékaře nebo gynekologa, který vás případně pošle na další podrobná vyšetření.

6.12.2018 zena-in.cz | Další informace...
Onkologové v Brně mají nový mamograf. „Rozsvítí“ nádor a přesněji jej identifikuje

Nový mamograf na účinnější boj s rakovinou prsu mají lékaři v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Přístroj jim umožňuje přesnější identifikaci místa s možným nádorem. Právě brněnská nemocnice sleduje nejvíc pacientek s rizikem vzniku karcinomu prsu v Česku.

5.12.2018 Česká televize | Další informace...
Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) bude v roce 2018 na celém světě nově diagnostikováno 18,1 mil. případů zhoubných nádorů a 9,6 mil. lidí v důsledku zhoubného nádoru zemře. Nejnovější odhady pro tento rok byly publikovány letos v září v odborném časopise CA: A Cancer Journal for Clinicians [1].

5.12.2018 medscape.com, IBA LF MU | Další informace...
16. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningový program v České republice jednoznačně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

V pátek 16. listopadu 2018 se v Brně konal již 16. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Akce se zúčastnilo více než 150 mamodiagnostiků, radiologických asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto tradičního setkání je nejen zhodnocení práce akreditovaných center mamografického screeningu v předchozím roce a prezentace dosavadních výsledků Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice, ale také sdílení nejrůznějších informací, které mají praktický dopad na screeningová centra.

30.11.2018 IBA LF MU | Další informace...
Rakovina prsu: závod s časem o prsa

Čas je pro mnohé z nás tou nejdůležitější hodnotou. Ještě cennější je ale v případě, když onemocníme závažnou nemocí, jakou bez pochyby rakovina prsu je. Na pomyslném startu nerovného závodu stojí žena, dívá se dolů a vidí před sebou mnoho překážek, které bude muset zdolat. Sama. Ne však osamocená.

22.11.2018 zena-in.cz | Další informace...
Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

Pacientky s karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyšší přínos z následné léčby tohoto zhoubného nádoru než pacientky, které se screeningového programu neúčastní. K takovým závěrům došli autoři nejnovější studie, která analyzovala údaje o více než 50 000 švédských ženách [1].

9.11.2018 Tisková zpráva Queen Mary University of London | Další informace...
Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání

Zajímá Vás, jak si Česká republika stojí v porovnání se zbytkem světa, co se týká epidemiologie karcinomu prsu?

30.10.2018 IBA LF MU | Další informace...
3D mamografie zachytí ve screeningu o 34 % více zhoubných nádorů prsu

Tomosyntéza prsu neboli 3D mamografie dokáže zachytit o více než 30 % zhoubných nádorů prsu ve srovnání s tradičně prováděnou mamografií, přičemž většinu detekovaných nádorů představují invazivní karcinomy. K takovému závěru dospěli autoři rozsáhlé klinické studie, která byla po dobu pěti let prováděna na téměř 15 000 ženách účastnících se mamografického screeningu. Studii společně realizovaly Lundská univerzita (Lunds universitet) a univerzitní nemocnice v Malmö (Skånes universitetssjukhus) a její výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Lancet Oncology [1].

15.10.2018 Tisková zpráva Lundské univerzity | Další informace...
U žen po menopauze je zhubnutí spojeno s nižším rizikem vzniku karcinomu prsu

V rámci studie postmenopauzálních žen bylo zjištěno, že účastnice, kterým se podařilo snížit hmotnost, měly nižší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu než ty, jejichž hmotnost se nezměnila nebo dokonce zvýšila. Závěry této studie, která byla publikována v Cancer [1], odborném časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS), naznačují, že snížení hmotnosti by mohlo přispět ke snížení rizika vzniku karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.

8.10.2018 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...
Tisíce žen ročně onemocní rakovinou prsu. Prevence může zachránit životy

Léčbu rakoviny prsu, nejčastějšího zhoubného onemocnění u ženské populace, ročně zahájí 7 400 lidí. Přitom včasné odhalení nemoci může mnoha pacientkám zachránit život. Celosvětová akce „Růžový říjen“ se právě na význam prevence tohoto onemocnění snaží upozornit.

5.10.2018 idnes.cz | Další informace...
U rakoviny prsu je důležitá včasná diagnóza, cílená léčba a podpora nejbližších

Rakovina prsu je u nás nejčastějším zhoubným onemocněním u žen, ročně jí v ČR onemocní přes 7 tisíc pacientek. Karcinom prsu může mít různé podoby, šance na vyléčení vždy záleží na včasné diagnostice a léčbě přizpůsobené na míru stavu konkrétní pacientky. Velmi důležitou roli ve vyléčení ale hraje i psychická podpora nejbližších. Což potvrzují i příběhy nemocných žen.

5.10.2018 novinky.cz | Další informace...
Rakovina prsu si nevybírá: Bylo mi osm, když mi maminka řekla, že má takovou delší chřipku

Když si člověk vyslechne diagnózu vážné nemoci, může se v první chvíli zdát, že se celý svět zhroutil. O to více paniky v nás může vyvolat sdělení lékaře, které obsahuje slovo rakovina, přičemž u českých žen s diagnózou zhoubného nádoru se nejčastěji jedná o rakovinu prsu. Že však lze i s tímto onemocněním závodit o život a zvítězit a že odhodlání k boji je nesmírně důležité, potvrzují také pacientky Radka, Petra a její partner Jiří.

5.10.2018 ctidoma.cz | Další informace...
Brožurka „Řeším svou bulku v prsu“

O rakovině prsu se mluví a píše. Je to dobře, padlo jedno ze zbytečných tabu. Nádory prsu jsou totiž nejčastějším zhoubným onemocněním, které může postihnout ženy kdykoliv v dospělosti. Objevují se různá doporučení, jak se má žena o své prsy starat. To je také dobře. České ženy se učí „preventivnímu myšlení“. Pomalu přijímají za svou myšlenku, že nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt.

1.10.2018 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | Další informace...
Samovyšetření prsu metodou MAMMACARE

V České republice postihne karcinom prsu každoročně téměř 6000 žen. Většina žen díky pravidelnému screeningu a díky tomu, že se začaly samovyšetřovat, přichází k lékaři včas. Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., která se diagnostice rakoviny prsu velmi intenzivně věnuje již od 90. let, vysvětluje princip samovyšetření prsu metodou MAMMACARE.

30.9.2018 IBA MU | Další informace...
Pozvánka na konferenci PREVON 2018

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.

26.9.2018 ÚZIS ČR | Další informace...
Konzumace potravin s nízkou výživovou kvalitou je spojena s vyšším rizikem vzniku zhoubného nádoru

Velká evropská studie [1] potvrdila, že konzumace potravin s vysokou hodnotou tzv. FSAm-NPS skóre – tedy potravin s nízkou nutriční kvalitou – souvisí se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného nádoru. Její autoři zároveň poukázali na dosud nevyužitý potenciál systému nutričního profilování potravin, který doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) [2].

18.9.2018 Tisková zpráva PLOS Medicine | Další informace...
Generální ředitel ZP MV ČR: Příspěvek na preventivní screening rakoviny prsu i u mladších žen je standardem. Loni jsme na něj vynaložili 1,5 milionu korun

Mamografie, tj. rentgenologické vyšetření prsu, se využívá jednak pro preventivní screening, jednak slouží k diagnostice nádorů prsu. V České republice se u žen starších 45 let provádí preventivní mamografie pravidelně každé dva roky a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

5.9.2018 zdravi.euro.cz | Další informace...
Onkologičtí pacienti v péči léčitelů umírají dříve, ukazuje studie. Ministerstvo chystá regulace

Onkologičtí pacienti, kteří se léčí alternativní medicínou, mnohem častěji odmítají klasickou léčbu. Zároveň umírají dříve než ti, kteří podstupují jen klasickou léčbu. Ukazují to čerstvé výsledky rozsáhlé americké studie, kterou otiskl prestižní časopis JAMA Oncology [1].

25.8.2018 aktualne.cz | Další informace...
Se zavedením mamografického screeningu se snížila úmrtnost na karcinom prsu, potvrdila nová studie

Studie z Nového Zélandu je nejnovějším dokladem toho, že zavedení programu mamografického screeningu v dlouhodobém horizontu vede k poklesu úmrtnosti na karcinom prsu. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Medical Screening [1].

12.6.2018 Journal of Medical Screening | Další informace...
Bojíte se mamografu? Překonejte nejčastější mýty

Rakovina prsu je po kožních nádorech nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V České republice každoročně onemocní kolem 7 000 žen na rakovinu prsu a ročně jí přibližně 1 900 podlehne. Je dávno známo a statisticky prokázáno, že více než 90 % žen s nádorem prsu v počátečním stadiu se zcela vyléčí. Nejdůležitější tedy je, aby ženy přišly na preventivní vyšetření včas a podstupovaly jej pravidelně.

11.6.2018 nova.cz | Další informace...
Komu slouží šíření lží o mamografii? Její přínos je nezpochybnitelný

Před rakovinou prsu by se ženy měly mít zdravě na pozoru, panický strach je však zbytečný. Co mohou ženy dělat pro prevenci tohoto onemocnění a kdy by měly vyhledat odborníka? Jakým protivníkem jsou rakovině prsu současné diagnostické a léčebné možnosti medicíny a proč není namístě zpochybňování přínosu mamografického vyšetření, které možná mnozí čtenáři v médiích již zaznamenali? Na tyto a další otázky odpovídala expertka na mammární diagnostiku a bojovnice proti rakovině prsu MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

29.5.2018 nasregion.cz | Další informace...
Znovu potvrzeno: mamografický screening v ČR snižuje úmrtnost na rakovinu prsu

Po internetu se nezřídka šíří zvěsti o údajné neúčinnosti mamografického screeningu, které se však ani zdaleka nezakládají na pravdě a už vůbec ne na „tvrdých datech“. Řada vědeckých studií z posledních několika let opakovaně prokázala, že screening karcinomu prsu jednoznačně snižuje úmrtnost na toto onemocnění.

23.5.2018 ÚZIS ČR | Další informace...
Zápis z porady KOMD 10. května 2018
15.5.2018 Administrátor
Zápis z porady AMA-CZ 10. května 2018
15.5.2018 Administrátor
Mamární multidisciplinární workshop (Praha, 17. 5. 2018): registrace uzavřena

Dovolujeme si Vás informovat, že registrace na mamární multidisciplinární workshop, který se bude konat v Praze dne 17. května 2018, již byla uzavřena.

9.5.2018 Administrátor
Míň masa, víc pohybu a prohlídek. Jak se vyhnout rakovině?

Zhruba třetině onkologických onemocnění se dá vyhnout. Stačí změnit životní styl. Co všechno občas lidé berou na lehkou váhu a jak by měla vypadat účinná onkologická prevence?

26.4.2018 lidovky.cz | Další informace...
Nová verze softwaru MaSc

Dovolujeme si informovat, že je k dispozici ke stažení verze MaSc 5.3., která je jako poslední oficiální verze časově neomezená. Dále je v ní zrušena funkce zablokovaného archivu, není tedy třeba žádat IBA LF o heslo k otevření archivu.

23.4.2018 IBA LF MU | Další informace...
Epidemiologie karcinomu prsu v ČR: nejnovější údaje

Byly aktualizovány informace o epidemiologii karcinomu prsu.

16.4.2018 IBA MU | Další informace...
Zápis z porady KOMD 22. března 2018
27.3.2018 Administrátor
Zápis z porady AMA-CZ 22. března 2018
27.3.2018 Administrátor
Mamární multidisciplinární workshop (Praha, 17. 5. 2018)

MEDICON & Spolek přátel medicíny a umění Vás srdečně zvou na mamární multidisciplinární workshop zaměřený na nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu. Workshop je pořádán pod záštitou České radiologické společnosti ČLS JEP a bude se konat ve čtvrtek 17. května 2018 v Akademii věd České republiky (Národní 3, Praha 1).

14.2.2018 Administrátor | Další informace...
Medikidz: Animovaní superhrdinové z komiksu naučí děti porozumět nemoci rodičů

Když vstoupí závažná nemoc do života rodiny, zásadně ji ovlivní ve všech ohledech. Rodiče vědí, že nastává nelehké období a že se s ním budou muset vyrovnat všichni, včetně dětí. Rodiče se často chybně domnívají, že děti jsou malé a nerozumějí tomu, a nechtějí je zatěžovat informacemi, které jsou i pro ně často obtížně pochopitelné. Děti jsou však velmi vnímavé a vždy dokážou překvapit tím, jak chápavé a soucitné jsou i ve chvílích, kdy to nečekáme.

9.2.2018 mojemedicina.cz | Další informace...
Češky rakovinu prsu tají, chtějí chránit rodinu

Většina českých žen, které onemocní rakovinou prsu, svou diagnózu tají a bojuje s ní sama. Přestože jde mnohdy o nejtěžší životní období, pacientky se podle odborníků snaží být statečné a nezatahovat do toho svou rodinu nebo partnera. Takový přístup ale může být sebezničující.

8.2.2018 novinky.cz | Další informace...
Rakovina prsu postihuje stále víc žen. Už téměř 20 let jim se strachem pomáhá sdružení Mamma help

Po celé republice je osm center. A právě v těchto dnech rozjíždí novou kampaň, která chce především zdůrazňovat určitou výjimečnost tohoto sdružení. Terapeutkami v Mamma help jsou totiž ženy, které s rakovinou bojovaly a dokázaly tenhle boj prozatím vyhrát.

8.2.2018 Český rozhlas | Další informace...
Nový mezinárodní projekt pro inovaci onkologické péče v Evropě

Zkvalitňování a inovace onkologické péče a její dostupnost pro všechny občany patří mezi priority Evropské unie v oblasti zdravotnictví. Jedním ze střípků v této široké problematice je i nový projekt INTENT, jehož cílem je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centred model of care“).

Rakovina se týká více než půl milionu Čechů, naděje na uzdravení se zvyšuje, náklady rostou

Na první únorovou neděli letos připadl Světový den proti rakovině. Ta je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí po nemocích srdce a cév. Náklady na léčbu se i kvůli novým lékům stále zvyšují, za posledních pět let vzrostly o pětinu.

4.2.2018 Česká televize | Další informace...
Rakovina prsu je u mladých žen vzácná, o to však nebezpečnější. O životě a smrti často rozhoduje jen včasná diagnóza

V neděli 4. února si připomeneme Světový den boje proti rakovině. Česká republika opustila nejhorší světové statistiky, rakoviny tlustého střeva a konečníku ubývá. Je to jedna z mála zpráv z poslední doby, o které se dát hovořit jako o pozitivní v souvislosti s výskytem nádorových onemocnění u nás.

3.2.2018 Český rozhlas | Další informace...
Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

Mamografie, tedy rentgenové vyšetření prsu sloužící k odhalení prvních stádií rakoviny prsu, se v Česku využívá masově už od 90. let 20. století. Od té doby zachránila životy bezpočtu žen. Některé ženy se ale vyšetření obávají a raději dávají přednost například ultrazvuku nebo na vyšetření vůbec nejdou. Navíc se ozývají hlasy, že by mamografie nemusela být tak bezpečná a efektivní, jak se říká. Lékaři ale tvrdí, že mohou být pacientky klidné a vyšetření podstupovat mají.

1.2.2018 novinky.cz | Další informace...
CancerSEEK: nová naděje pro časnou detekci zhoubných nádorů

Vědci vyvinuli nový krevní test, který je založen na analýze DNA a proteinů a má potenciál umožnit časnější detekci osmi častých typů zhoubných nádorů. Výsledky nejnovější studie byly dnes publikovány v odborném časopise Science [1].

18.1.2018 Tisková zpráva EurekAlert | Další informace...


Zpět