MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


Zápis z porady KOMD 26. listopadu 2015
15.12.2015 Administrátor
Mamografický screening dokáže předcházet vzniku některých invazivních nádorů prsu

Včasné odhalení a léčba rané formy karcinomu prsu může předejít následnému vzniku invazivního nádoru. Takový je závěr studie z anglické Queen Mary University of London (QMUL), která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

8.12.2015 Tisková zpráva Queen Mary University of London | Další informace...
Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

Falešně pozitivní výsledek mamografického vyšetření může u dané ženy naznačovat zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, a to i 10 let poté, co byl falešně pozitivní nález konstatován. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention [1], což je oficiální časopis Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR).

2.12.2015 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...
13. ročník konference mamodiagnostiků: český screeningový program splňuje všechny evropské standardy

Ve dnech 26.–27. listopadu 2015 se v Brně již tradičně konala každoroční konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Jejího třináctého ročníku se zúčastnilo více než 160 lékařů, radiologických asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Účelem tohoto pravidelného setkávání je zhodnocení práce akreditovaných center mamografického screeningu v předchozím roce, prezentace dosavadních výsledků Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice a v neposlední řadě i vzájemná výměna zkušeností mezi jednotlivými centry.

30.11.2015 IBA MU | Další informace...
Pozvánka na 13. ročník konference Datový audit mamografického screeningu v praxi

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR a Asociace mamodiagnostiků ČR pořádají již třináctý ročník tradiční konference o aktuální problematice screeningu karcinomu prsu v ČR.

27.10.2015 | Další informace...
Prospektivní studie potvrdila přínos multigenového testu pro individualizaci léčby karcinomu prsu

Prospektivní studie TAILORx podává dosud nejpřesvědčivější důkaz o tom, že analýza exprese 21 genů dokáže identifikovat pacientky s karcinomem prsu, které mohou být ušetřeny chemoterapie. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise New England Journal of Medicine [1].

12.10.2015 ecancer.org | Další informace...
Zápis z porady KOMD 25. září 2015
12.10.2015 Administrátor
Zápis z porady AMA-CZ 25. září 2015
12.10.2015 Administrátor
Nová metoda predikce zvýšeného rizika pro vznik nefamiliárního karcinomu prsu

Dokáže-li lékař odhalit zhoubný nádor v časném stadiu či dokonce předpovědět zvýšené riziko pro vznik zhoubného nádoru u konkrétního člověka, šance na úspěšnou léčbu je výrazně vyšší. Podle závěrů mezinárodní studie, kterou koordinovali odborníci z Uppsalské univerzity (Uppsala universitet) ve Švédsku, mohou zjevně zdravé buňky prsní tkáně obsahovat genetické aberace (odchylky), které zřejmě souvisejí se zvýšeným rizikem pro vznik nefamiliárního karcinomu prsu. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise Genome Research [1].

1.10.2015 Tisková zpráva Uppsalské univerzity | Další informace...
Odstartovaly nové preventivní programy

Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

21.9.2015 Zdravotnictví a medicína 9/2015 | Další informace...
Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

Středomořská strava kombinovaná s extra panenským olivovým má pravděpodobně blahodárné účinky s ohledem na primární prevenci karcinomu prsu. Výsledky randomizované klinické studie, která se uskutečnila ve Španělsku, byly právě publikovány v odborném časopise JAMA Internal Medicine [1].

18.9.2015 ecancer.org | Další informace...
Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

V červencovém čísle časopisu Vesmír vyšel text doc. RNDr. L. Pecna naznačující, že v souvislosti se zlepšujícími se výsledky léčby nádorů prsu začnou převažovat negativa mamárního screeningu a že by bylo třeba připravit se na to, že éra preventivního vyšetření na mamografu zřejmě končí [1]. S tvrzením autora, že se mění pohled na smysl pravidelného mamografického vyšetření, nelze souhlasit. Ve skutečnosti je konsensuální postoj nejvýznamnějších expertů stálý: přínosy mamografického vyšetřování zřetelně převažují nad jeho riziky. V zářijovém čísle Vesmíru byla publikována reakce prof. Vyzuly a jeho spoluautorů [2].

11.9.2015 vesmir.cz | Další informace...
Nová verze softwaru MaSc

Od září 2015 je k dispozici nová verze programu Masc 5.1.

8.9.2015 Administrátor | Další informace...
Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, třeba na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsu, hrdla děložního či novorozenecký screening.

1.9.2015 rozhlas.cz | Další informace...
Validační reporty

Dne 10. 7. 2015 byly elektronicky odeslány validační reporty na registrované e-mailové adresy. V reportech jako obvykle naleznete seznam problémů detekovaných v datech za rok 2014.

12.7.2015 IBA MU | Další informace...
Běžně dostupný hormon možná jednou pomůže zlepšit výsledky léčby rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

Přidání levného a snadno dostupného ženského hormonu progesteronu do léčebného postupu karcinomu prsu by jednoho dne mohlo zlepšit výsledky léčby u přibližně poloviny ze všech pacientek s tímto onemocněním. Závěry nejnovější mezinárodní studie byly právě publikovány v prestižním vědeckém časopise Nature [1].

8.7.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Zápis z řádné valné hromady AMA-CZ 28. května 2015
8.7.2015 Administrátor
Zápis z porady AMA-CZ 27. května 2015
8.7.2015 Administrátor
Zápis z porady KOMD 28. května 2015
12.6.2015 Administrátor
Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

Pracovní skupina 29 nezávislých mezinárodních expertů ze 16 zemí, které nominovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), zhodnotila přínosy a nežádoucí účinky různých metod screeningu karcinomu prsu.

3.6.2015 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...
Rodinná anamnéza rakoviny prsu ještě nemusí znamenat špatnou prognózu pro pacientky s tímto onemocněním

Ženy s rakovinou prsu, v jejichž rodinné anamnéze se toto onemocnění vyskytlo, nemají po léčbě horší prognózu než ostatní pacientky s rakovinou prsu. Takový je závěr nové rozsáhlé studie, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Surgery [1].

20.5.2015 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...
Mamograf opředený mýty. Strach z vyšetření je zbytečný

Mamografické vyšetření je opředené řadou mýtů, které přiživují internetové diskuse. Lékaři ale ubezpečují, že je to zcela bezpečná metoda. V případě včas objeveného karcinomu prsu mají přitom pacientky velkou naději na vyléčení.

19.5.2015 lidovky.cz | Další informace...
Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

Šance na vyléčení karcinomu prsu v průběhu několika posledních desetiletí výrazně vzrostla. Pokud však nádor metastázuje, onemocnění je prakticky nevyléčitelné. Jedním z důvodů by mohlo být i to, že metastázy jsou detekovány příliš pozdě – tedy až poté, co vyrostou natolik, že se začnou projevovat různými příznaky nebo jsou viditelné na radiologickém snímku. Pokud by metastázy byly detekovány dříve, vzrostla by šance na vyléčení nově vzniklých nádorů. Švédští výzkumníci z Lundské univerzity (Lunds Universitet) navrhli způsob, jakým by se možná metastázy daly detekovat v mnohem časnějším stadiu, než bylo až dosud možné.

18.5.2015 Tisková zpráva Lundské univerzity | Další informace...
Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

Muži s vyšší hladinou ženského hormonu estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři mezinárodní studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology [1].

11.5.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Polopodprsenky upozorní ve Zlíně na rakovinu prsu

Zákaznice obchodů se spodním prádlem v centru Zlína budou moci ve středu 13. května 2015 narazit na nevšední podprsenky pouze s jedním košíčkem. Toto datum patří Českému dni proti rakovině a při této příležitosti se uskuteční kampaň Zlínská košíčková, která má za cíl upozornit na problematiku rakoviny prsu a poskytnout ženám informace o možnostech prevence. Akce bude informovat o zlínském centru Mamma Help.

11.5.2015 Czech Good News – Tisková agentura dobrých zpráv | Další informace...
Vyšetření prsou. Vše, co byste měla vědět!

Našla jsem si v prsu něco divného. Mám se začít bát? Mamografické vyšetření odhalí, zda ano, nebo ne. Vždy je třeba vyloučit závažnější změny.

4.5.2015 dama.cz | Další informace...
Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...
Trička proti rakovině prsu 2015

Trička na AVON Pochod 2015 můžete zakoupit u své AVON Lady/Gentlemana nebo na e-shopu. 15. ročník AVON Pochodu projde Prahou v sobotu 6. června 2015.

9.4.2015 AVON Cosmetics, s.r.o. | Další informace...
Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

Vyšetření široké škály genetických rizikových faktorů by mohlo pomoci lékařům zjistit, které ženy mají zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Takový je závěr rozsáhlé mezinárodní studie, do níž bylo zahrnuto více než 65 000 žen, a která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

8.4.2015 Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) | Další informace...
Zápis z porady KOMD 12. března 2015
25.3.2015 Administrátor
Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

Riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u žen, jejichž příbuznému prvního stupně (otec, bratr, syn) byla diagnostikována rakovina prostaty. Takový je závěr americké studie, která byla právě publikována v CANCER [1], oficiálním časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society).

9.3.2015 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...
Predikce počtu pacientek s karcinomem prsu pro rok 2015

Na webu mamo.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem prsu, které budou léčeny v roce 2015.

20.2.2015 IBA MU | Další informace...
Průběžné výsledky adresného zvaní do screeningových programů

V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní.

18.2.2015 IBA MU | Další informace...
Nová verze softwaru MaSc

Od února 2015 je k dispozici nová verze programu Masc 5.0.

12.2.2015 Administrátor | Další informace...
Mamograf zpřesní diagnostiku rakoviny prsu hlavně u mladších žen

Zpřesnit diagnostiku rakoviny prsu umožní nový mamograf s prostorovým 3D zobrazením, který má jako třetí v ČR Thomayerova nemocnice. Přínosem je hlavně pro mladší ženy, které mají v prsou víc žlázy a vaziva než tukové tkáně.

11.2.2015 zdravi.e15.cz | Další informace...
Zápis z porady AMA-CZ 16. ledna 2015
27.1.2015 Administrátor
Zápis z porady KOMD 16. ledna 2015
27.1.2015 Administrátor
Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

Postmenopauzální ženy, které jsou „metabolicky nezdravé“ (tzn. vykazují abnormality v metabolismu inzulinu), mají zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v porovnání s „metabolicky zdravými“ ženami, tvrdí autoři studie publikované v odborném časopise Cancer Research [1]. Překvapivě to platí jak pro ženy s nadváhou, tak pro ženy s normální váhou.

15.1.2015 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...
Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO), důrazně nesouhlasí se závěry vědecké zprávy o příčinách zhoubných nádorů u lidí, která byla začátkem ledna 2015 publikována v odborném časopise Science.

13.1.2015 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...
Nová struktura datového rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu

Byla zveřejněna nová verze datového rozhraní pro předávání dat v programu mamografického screeningu.

9.1.2015 Administrátor | Další informace...


Zpět