MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


Screeningová centra v celé ČR čekají na nové klientky. Trendem je adresné zvaní

Celonárodní program screeningu nádoru rakoviny prsu provozuje v celé České republice několik desítek akreditovaných pracovišť, v každém kraji jsou minimálně tři. Screeningová (preventivní) mamografie je hrazená všemi zdravotními pojišťovnami pro ženy ve věku od 45 let a to jednou během dvou let.

31.12.2012 novinky.cz | Další informace...
Zápis z porady AMA-CZ 29. listopadu 2012
31.12.2012 Administrátor
Zápis z porady KOMD 29. listopadu 2012
15.12.2012 Administrátor
GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

V odborném časopise The Lancet byla právě zveřejněna Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) – dosud nejrozsáhlejší systematická studie, která popisuje globální distribuci a příčiny širokého spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových faktorů.

13.12.2012 ecancer.org | Další informace...
Dědičná genetická vada ovlivňuje přežití pacientek s rakovinou prsu

Nejnovější výzkum ukazuje, že dědičná genetická vada ovlivňuje u některých pacientek s rakovinou prsu jejich šanci na přežití, a navíc zvyšuje riziko, že tyto ženy onemocní rakovinou prsu podruhé. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Clinical Oncology.

11.12.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Epidemiologie karcinomu prsu v ČR: nejnovější údaje

Byla aktualizována stránka „Epidemiologie karcinomu prsu v České republice“.

11.12.2012 IBA MU | Další informace...
Ze screeningu profitují ženy, které docházejí pravidelně

Poslední listopadový den se v Brně uskutečnila výroční desátá konference „Audit mamografického screeningu v praxi“, na které jsou tradičně prezentována oficiální data mammárního screeningu za předchozí rok.

7.12.2012 Medical Tribune 25/2012 | Další informace...
10 let mamografického screeningu v ČR: úspěchy a nedostatky

Již 10. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal 30. listopadu 2012 v brněnském hotelu International. Na tomto každoročním setkání, které je určeno lékařům a radiologickým asistentům z akreditovaných screeningových center v České republice, opět zazněla řada povzbudivých a optimistických prezentací o stavu mamografického screeningu v ČR.

4.12.2012 IBA MU | Další informace...
Preventivní vyšetření na rakovinu si můžete koupit k Vánocům

Jako jediný v republice nabízí brněnský Masarykův onkologický ústav preventivní onkologická vyšetření. O hrazenou prohlídku je stále větší zájem, ústav proto od ledna otevírá další ambulanci. Lidé mohou také koupit poukaz na vyšetření jako dárek pro své blízké, nejvíce se jich prodá právě na Vánoce.

2.12.2012 ceskatelevize.cz | Další informace...
Onkologie se stává obětí svého úspěchu

V České republice žije 438 000 lidí, kteří buď byli, nebo jsou léčeni pro zhoubný nádor. Postarat se o ně je náročné samo o sobě. Onkologové však navíc musejí zbytečně mrhat energií kvůli nepřehlednému a neadresnému systému úhrad, jemuž nerozumí snad už vůbec nikdo. Navíc jsou zatěžováni rozhodnutími, která jim nepřísluší.

22.11.2012 Medical Tribune 22/2012 | Další informace...
Tomosyntéza zvyšuje diagnostickou přesnost mamografického vyšetření

Je-li standardní digitální mamografie doplněna trojrozměrnou zobrazovací technikou označovanou jako tomosyntéza, výrazně se zvýší diagnostická přesnost screeningového vyšetření a zároveň se sníží pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku. Takové jsou závěry americké multicentrické studie, která byla právě publikována v odborném časopise Radiology.

20.11.2012 Tisková zpráva Severoamerické radiologické společnosti (RSNA) | Další informace...
Rakovina: bez peněz to nejde

Přinášíme Vám rozhovor, který doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. poskytl Lidovým novinám.

10.11.2012 | Další informace...
Zdravotní pojišťovny nutí lékaře porušovat zákon

Nejsložitější a nejnákladnější onkologická léčba je v ČR soustředěna do 13 Komplexních onkologických center (KOC). „Počet pacientů vyžadujících specializovanou léčbu v centrech se každoročně se zvyšuje. Mnozí onkologicky nemocní se díky moderní léčbě uzdraví, jiní přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají,“ popsal situaci prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., předseda České onkologické společnosti. Ti z nich, kteří potřebují specializovanou nákladnou léčbu, jsou posíláni do center z ostatních pracovišť, která nemají status KOC.

6.11.2012 Tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...
ČR chce posílit prevenci rakoviny, zavede adresné zvaní

Na Ministerstvu zdravotnictví vznikl v posledních měsících návrh projektu, který se bude zaměřovat na prevenci vybraných nádorových onemocnění v České republice. Jeho stěžejním bodem má být adresné zvaní, které budou realizovat zdravotní pojišťovny. Počítá se rovněž s tím, že projekt, který nyní čeká na schválení, bude hrazen z prostředků v evropských fondech.

31.10.2012 euractiv.cz | Další informace...
Znovu potvrzeno: mamografický screening Vám může zachránit život

Nezávislý panel expertů dospěl k jednoznačnému závěru, že pravidelný mamografický screening snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu ve srovnání se situací, kdy by screening neexistoval. Zároveň však existuje i jistý počet „zbytečně diagnostikovaných“ případů. Závěry britského týmu byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet.

30.10.2012 ecancer.org | Další informace...
Český mammární screening oslavil deset let

Pokud české zdravotnictví může být na něco hrdé, tak je to určitě program screeningu karcinomu prsu. Byl schválen před deseti lety a od té doby i podle střízlivých výpočtů zachránil přes deset tisíc žen. Svou organizací a kontrolou kvality je vzorem pro další preventivní programy, přesto stále kvůli nízké účasti cílové populace zůstává pod svým potenciálem.

12.10.2012 Medical Tribune 19/2012 | Další informace...
Proč český onkologický screening nezná adresné zvaní?

Česká republika má organizované onkologické sreeningové programy pro mammární, cervikální a kolorektální karcinom. Ačkoli jsou na různé úrovni vyspělosti, všechny tři mají potenciál zachraňovat životy – a to v řádu tisíců. Zůstává však nenaplněn především kvůli nízké účasti cílové populace.

12.10.2012 Medical Tribune 19/2012 | Další informace...
Zápis z porady AMA-CZ 20. září 2012
8.10.2012 Administrátor
Zápis z porady KOMD 20. září 2012
8.10.2012 Administrátor
Rakovinu prsu budeme jednou umět diagnostikovat z krve, doufají britští vědci

Jednoduchý krevní test by se jednou mohl stát přesnějším způsobem detekce časných známek rakoviny prsu a nahradit mamografii, která pátrá po podezřelých útvarech v prsu. Na začátku října, tradičního „měsíce prevence rakoviny prsu“ (Breast Cancer Awareness Month), to oznámili britští vědci.

2.10.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
VZP chválí český program mamografického screeningu

VZP ČR považuje Program pro screening nádorů prsu, realizovaný na akreditovaných centrech odbornosti 806, za velmi úspěšný. Bližší informace se dočtete v přiloženém Infoservisu VZP ČR na straně 2.

25.9.2012 Administrátor | Další informace...
Deset let mamografického screeningu v ČR

Česká republika slaví 10 let fungování screeningu, který za dobu fungování zachránil celkem přes deset tisíc žen. Ročně jím prochází nejméně 500 tisíc vyšetřených žen. Celoplošný screeningový program karcinomu prsu byl Komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky schválen 9. 9. 2002.

20.9.2012 Tisková zpráva AMA-CZ | Další informace...
Diabetičky v postmenopauze jsou více ohroženy rakovinou prsu

Ženám trpícím diabetem mellitem 2. typu hrozí téměř o 30 % vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu. Takové jsou závěry přehledové studie, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer.

14.9.2012 Tisková zpráva British Journal of Cancer | Další informace...
Mamografický screening prokazatelně zachraňuje lidské životy, shodují se lékaři

Srovnáme-li počty zachráněných životů s nepříjemnostmi, které mohou vyplynout z tzv. „zbytečně diagnostikovaných“ případů rakoviny prsu, pak přínosy mamografického screeningu jednoznačně převažují nad potenciálními riziky. K takovému závěru dospěli vědci z britské Queen Mary, University of London, kteří prozkoumali účinnost programů mamografického screeningu v mnoha evropských zemích.

13.9.2012 ecancer.org | Další informace...
Jak léčit 10 % špatně léčitelných případů rakoviny prsu? Britové to možná právě odhalili

Britští vědci odhalili způsob, jakým protein označovaný jako TGFβ podporuje růst zhoubných nádorů prsu: v nádorech s nízkou koncentrací proteinu klaudinu přispívá TGFβ ke zvyšování počtu nádorových kmenových buněk. Týká se to zhruba 10 % všech případů rakoviny prsu.

11.9.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

Ženám s vadnými geny BRCA hrozí vyšší rizko vzniku rakoviny prsu, jsou-li v mladém věku (do 30 let) vystaveny RTG záření. K takovému poznatku dospěl tým odborníků z předních evropských pracovišť onkologického výzkumu, jejichž studie byla právě publikována v odborném časopise BMJ.

6.9.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

Aktivní životní styl – kam lze započítat i práci v domácnosti, na zahradě či „jen“ svižnou chůzi – pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tvrdí to alespoň tým evropských vědců, který právě publikoval závěry svého výzkumu v odborném časopise International Journal of Cancer [1].

4.9.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

Pacientky s rakovinou prsu, které jsou léčeny antracyklinovými antibiotiky nebo trastuzumabem, mohou srdečními potížemi trpět častěji, než se zdálo z předchozích studií. Výsledky nejnovějšího výzkumu právě publikovali vědci z amerického Group Health Research Institute v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

1.9.2012 ecancer.org | Další informace...
Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti v odborně garantované databázi

Jedna z celosvětově nejrozsáhlejších databází vědeckých důkazů o vzájemné souvislosti mezi rakovinou a faktory životního stylu byla 28. srpna 2012 prezentována u příležitosti konání Světového kongresu proti rakovině (World Cancer Congress).

28.8.2012 Tisková zpráva Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF) | Další informace...
Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

Kila navíc – ať už v oblasti obezity, nebo „jen“ nadváhy – znamenají vyšší riziko recidivy nejčastěji se vyskytujícího typu rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Cancer, který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society).

27.8.2012 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...
Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

Vysoká denzita prsní tkáně (nebo též mamografická denzita) značí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu; podle výsledků nejnovějšího výzkumu však pacientkám s rakovinou prsu, které mají vysokou mamografickou denzitu, nehrozí zvýšené riziko úmrtí na toto onemocnění. Výsledky výzkumu, který vedla dr. Gretchen L. Gierachová z amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute, NCI) a který se uskutečnil ve spolupráci s odborníky z Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC), byly právě publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

20.8.2012 Tisková zpráva amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) | Další informace...
Vyšetření HER-2/neu u karcinomu prsu

Závěry ze setkání pracovní skupiny patologů a onkologů, které proběhlo 19. června 2012 v Pardubicích.

17.8.2012 prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN) | Další informace...
Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

Pacientky s rakovinou prsu, které v průběhu těhotenství podstoupí chemoterapii, se nemusí obávat, že tato drastická léčba se negativně podepíše na zdraví jejich novorozených dětí. K takovému závěru alespoň dospěli autoři článku, který byl právě publikován v odborném časopise The Lancet Oncology.

16.8.2012 ecancer.org | Další informace...
Fenethyl-isothiokyanát má u myší chemopreventivní účinky, tvrdí Američané

Fenethyl-isothiokyanát (PEITC) – přírodní látka vyskytující se v některých rostlinách – brzdí u myší proces, který u člověka zhruba odpovídá progresi karcinomu prsu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

2.8.2012 Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI) | Další informace...
Mladá žena poslechla Annu K. a zachránila si život

Když zpěvačka Anna K. zahájila v létě 2010 kampaň Chceš žít jako já?, zachránila zřejmě život Kátě Krotké z Vysočiny. Před dvěma lety onemocněla agresivní formou rakoviny prsu a díky brzkému vyšetření ji lékaři zachránili.

28.7.2012 iDNES.cz | Další informace...
Novinka, která pomáhá v boji s nádory prsu

Ve dvou špičkových onkologických centrech ČR začínají využívat nový typ mamotomie. Tedy odebírání vzorků tkáně z podezřelých bulek a útvarů v ženském prsu.

27.7.2012 novinky.cz | Další informace...
Nová verze softwaru MaSc

Od 25. 7. 2012 je k dispozici ke stažení nová verze softwaru MaSc 4.4.8. Změna se týká pouze modulu pro vykazování dat zdravotním pojišťovnám.

25.7.2012 IBA MU | Další informace...
Validační reporty

Dne 24. 7. 2012 byly elektronicky odeslány validační reporty na e-mailové adresy uvedené na portále www.mamo.cz. V reportech jako obvykle naleznete seznam problémů detekovaných v datech za rok 2011.

25.7.2012 IBA MU | Další informace...
Molekulární „nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny prsu

Metylové skupiny vyskytující se na genu souvisejícím s rakovinou prsu zřejmě značí zvýšené riziko vzniku metastáz. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer.

11.7.2012 Tisková zpráva British Journal of Cancer | Další informace...
Experimentální lék funguje jako „hlavní vypínač“ a je novou nadějí pro léčbu více typů rakoviny

Britští vědci testují unikátní protinádorový lék, který by mohl být účinný proti více typům rakoviny. Výsledky jejich výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Clinical Cancer Research.

10.7.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Samovyšetření prsu vám může zachránit život. Víte jak na to?

Karcinom prsu u mladých žen do 35 let věku je poměrně vzácné onemocnění, v ČR se vyskytuje jen asi 100 nových případů ročně. Přesto, že je tak málo časté, je velice nebezpečné.

26.6.2012 maminka.cz | Další informace...
Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

Podle nově zveřejněné studie tělesná činnost – ať už mírná nebo náročnější, před menopauzou nebo po ní – může snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Naopak značný přírůstek na váze představuje zvýšené riziko.

25.6.2012 ecancer.org | Další informace...
Zápis z porady AMA-CZ 30. května 2012
6.6.2012 Administrátor
Zápis z porady KOMD 29. května 2012
5.6.2012 Administrátor
Zápis z porady AMA-CZ 20. dubna 2012
11.5.2012 Administrátor
Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva

Tělesná aktivita prokazatelně snižuje úmrtnost na zhoubné nádory prsu a tlustého střeva, zatímco u ostatních typů rakoviny zatím nebyl shromážděn dostatek důkazů, které by tuto souvislost potvrdily. Takový je závěr studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

9.5.2012 ecancer.org | Další informace...
Zápis z porady KOMD 20. dubna 2012
3.5.2012 Administrátor
Pozvánka na Avon Pochod 2012

12. ročník Avon Pochodu proti rakovině prsu se koná 9. června 2012 v Praze. Růžového Avon Pochodu se každoročně účastní miliony lidí ve více než 50 zemích světa na důkaz podpory ženám s rakovinou prsu.

2.5.2012 Administrátor | Další informace...
Jak by mohla v budoucnu vypadat personalizovaná léčba rakoviny prsu?

Vědci z britské neziskové organizace Cancer Research UK ve spolupráci se svými zahraničními kolegy publikovali v prestižním odborném časopise Nature výsledky rozsáhlé studie, která by mohla v budoucnu vnést dramatické změny do diagnostiky a léčby rakoviny prsu: onemocnění bylo překlasifikováno do 10 zcela nových kategorií, které se zakládají na tzv. „genetickém otisku“ (genetic fingerprint) nádoru.

18.4.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...
Bývalá hvězda Novy Pavlína Danková bojuje s rakovinou prsu

Bývalá tvář televize Nova Pavlína Danková, současná tisková mluvčí pražské nemocnice Motol, patří k té hrstce známých žen, které postihla rakovina prsu. Léčí už se delší dobu.

13.4.2012 tyden.cz | Další informace...
Screening nádorů prsu v České republice je úspěšný

Screening nádorů prsu je jedinou ověřenou metodou snižování úmrtnosti na karcinom prsu. V České republice existuje celoplošný auditovaný screening od roku 2003. Do konce roku 2010 bylo v ČR mamograficky vyšetřeno 3 056 907 žen, u 14 914 participantek byl odhalen zhoubný nádor, ve většině případů v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou a dobrou prognózou.

6.4.2012 Postgraduální medicína 04/2012 | Další informace...
Nová verze softwaru MaSc

Od 4. dubna 2012 je k dispozici nová verze softwaru MaSc 4.4. Změny se týkají primárně modulu pro vykazování dat zdravotním pojišťovnám. Níže naleznete přehled nejdůležitějších změn oproti předchozí verzi, návod k aktualizaci a aktuální uživatelskou příručku.

4.4.2012 Administrátor | Další informace...
Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

Nová studie amerických vědců potvrdila souvislost mezi dlouhodobou hormonální terapií (ať už kombinovanou estrogenovou a progesteronovou nebo výlučně estrogenovou) a zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu.

1.4.2012 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...
Mamografie nemá spojitost s rakovinou štítné žlázy

Na internetu se šíří poplašná zpráva, že mamografické vyšetření může vyvolat rakovinu štítné žlázy. Jaký je názor odborníků?

22.3.2012 Administrátor | Další informace...
Screening rakoviny prsu pomocí ultrazvuku?

Vědci z britské National Physical Laboratory (NPL) a University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust úspěšně ukončili první testy nové, možná i spolehlivější metody screeningu rakoviny prsu, a to s využitím ultrazvuku (namísto běžně používaného mamografu). V nejbližší budoucnosti se britští experti pokusí vyvinout ultrazvukové zařízení využitelné v klinické praxi.

6.3.2012 Tisková zpráva britské National Physical Laboratory | Další informace...
Česká onkologie má co nabídnout

Narůstající počty pacientů, matoucí podmínky úhrad u některých léků, úhradové dodatky podepisované skoro s ročním zpožděním, přenášení odpovědnosti za dostupnost léčby na ošetřující lékaře. To jsou jen některé problémy, jimž čelí onkologická pracoviště, a v jejich seznamu by se dalo dlouho pokračovat. V takovém nepřehledném prostředí snadno zaniká jedno podstatné sdělení – česká onkologie na tom není špatně.

1.3.2012 Medical Tribune 3/2012 | Další informace...
Vědci poodhalili princip metastázování inflamatorního karcinomu prsu

Inflamatorní karcinom prsu (iKP) je velmi rychle progredující nádor s vysokou pravděpodobností časného metastatického rozsevu a se špatnou prognózou. Snadno se šíří lymfatickými a krevními cévami, výsledné metastázy mohou vést k multiorgánovému selhání. V odborném časopise Cell Communication and Signalling byly právě publikovány výsledky nového výzkumu, které demonstrují, jak buňky iKP využívají IL-8 (který je vylučován monocyty v rámci protizánětlivé reakce) ke zvýšení exprese fibronektinu.

13.2.2012 ecancer.org | Další informace...
Galen Foundation Course on Breast Imaging: May 10-12, 2012 (Prague, Czech Republic)

This course is intended for young radiologists in training, who specialise in breast imaging, as well as for the breast imaging needs of general radiologists.

23.1.2012 Administrator | Další informace...
Stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátů PIP v České republice

Níže vyjmenované instituce a společnosti vydávají následující společné stanovisko k problematice zdravotně nevyhovujících prsních implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsních implantátů M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí.

16.1.2012 plastickachirurgie.info | Další informace...
Doporučení odborných společností k vyjmutí či výměně implantátů PIP

Níže vyjmenované společnosti se připojují k doporučení International Society of Aesthetic Plastic Surgery (dále jen „ISAPS“), které uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že bez ohledu na existenci známek poškození doporučuje vyjmutí či výměnu implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsní implantáty M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí, aby se zamezilo dalším zdravotním rizikům.

9.1.2012 plastickachirurgie.info | Další informace...


Zpět