MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Letos v červnu vyšlo v nakladatelství Grada druhé, aktualizované a doplněné vydání knihy „Co byste měli vědět o rakovině prsu“ [1], která přístupnou formou informuje veřejnost (zdravé i nemocné) o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, o nejnovějších trendech v diagnostice i léčbě této choroby. V textu jsou vysvětleny případné časné a pozdní vedlejší účinky léčby a možnosti jejich předcházení či mírnění. Uváděny jsou i léčebné výsledky a důvody dlouhodobého, prakticky doživotního sledování.


Hlavní autorka i spoluautoři jsou zkušení onkologové a radioterapeuti z různých pracovišť ČR. První vydání knihy bylo velmi úspěšné, ale vyšlo již před téměř 10 lety, proto se autorský kolektiv rozhodl jej aktualizovat a doplnit. Celobarevná publikace je doplněna 86 obrázky a fotografiemi a 5 tabulkami.

V úvodních kapitolách jsou srozumitelně vysvětleny základní pojmy, včetně anatomie prsu a výskytu rakoviny prsu (neboli karcinomu prsu) v ČR. Autoři dále popisují příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory, vyzdvihují možnosti prevence a význam časného záchytu tohoto onemocnění. V dalších kapitolách jsou popsány nejen metody diagnostiky a léčby rakoviny prsu, ale také význam prognostických a prediktivních faktorů. Poslední tři kapitoly se zabývají vedlejšími poléčebnými účinky a jejich léčbou, péčí o pacientky po ukončení léčby, psychosociálními aspekty a v neposlední řadě i právy pacientek. Celou publikaci vhodně doplňuje slovníček cizích slov a zkratek.

Reference

  1. Abrahámová J. a kol.: Co byste měli vědět o rakovině prsu (2., aktualizované a doplněné vydání). Grada Publishing a.s., Praha 2019, 176 s. ISBN 978-80-271-2055-0

5.9.2019 Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Zpět