MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu


NOP - Národní onkologický program on-line - oficiální stránky

PROVOZOVATELÉ

AMA-CZ
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

SPONZOŘI

AVON

AstraZeneca

Bard

U žen po menopauze je zhubnutí spojeno s nižším rizikem vzniku karcinomu prsu

V rámci studie postmenopauzálních žen bylo zjištěno, že účastnice, kterým se podařilo snížit hmotnost, měly nižší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu než ty, jejichž hmotnost se nezměnila nebo dokonce zvýšila. Závěry této studie, která byla publikována v Cancer [1], odborném časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS), naznačují, že snížení hmotnosti by mohlo přispět ke snížení rizika vzniku karcinomu prsu u postmenopauzálních žen.


Již delší dobu je známo, že obezita silně souvisí se vznikem karcinomu prsu. Výsledky studií, které se zabývaly otázkou, zda úbytek hmotnosti může snížit riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru u žen po menopauze, však až dosud nebyly jednoznačné. Tématu se znovu chopil dr. Rowan Chlebowski z City of Hope National Medical Center v kalifornském Duarte, který společně se svými kolegy analyzoval údaje o 61 335 účastnicích studie World Health Initiative (WHI) Observational Study [2], které v době vstupu do studie ve své anamnéze neměly karcinom prsu a měly normální výsledky mamografického vyšetření. V době vstupu do studie – a znovu o tři roky později – byla vyhodnocena hmotnost, výška a index tělesné hmotnosti (BMI) zúčastněných žen.

Průměrná doba sledování činila 11,4 roku. Během studie bylo zjištěno 3 061 nových případů invazivního karcinomu prsu. Ukázalo se, že ženy s váhovým úbytkem ≥5 % měly o 12 % nižší riziko vzniku karcinomu prsu než ženy se stabilní tělesnou hmotností. U žen s váhovým přírůstkem ≥5 % sice nebyla zjištěna statisticky významná souvislost s celkovým rizikem vzniku karcinomu prsu, ale byla u nich zaznamenána o 54 % vyšší incidence triple-negativního karcinomu prsu.

„Výsledky naší studie naznačují, že mírný, relativně krátkodobý úbytek hmotnosti souvisí se statisticky významným snížením rizika vzniku karcinomu prsu u žen po menopauze,“ konstatoval dr. Chlebowski. „Jedná se sice o výsledky observační studie, ale potvrzují je i důkazy z randomizované klinické studie Dietary Modification Trial, která je rovněž součástí studie WHI. Ta prokázala, že strava s nízkým obsahem tuků vedla k podobnému poklesu hmotnosti, což mělo za následek významné zlepšení celkového přežití pacientek s karcinomem prsu. Závěry observační studie i randomizované studie tak poskytují silný důkaz o tom, že i mírné snížení hmotnosti může mít vliv na vznik nebo pozdější průběh zhoubného nádoru prsu.“

Reference

  1. Chlebowski RT, Luo J, et al. Weight loss and breast cancer incidence in postmenopausal women. Cancer 2018. doi: 10.1002/cncr.31687
  2. Women’s Health Initiative

8.10.2018 Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Zpět